Aan de lezer


01- AAN DE LEZER

Veel mensen werken zonder morren hun dagelijkse patroontje af en hebben blijkbaar geen behoefte aan verandering en avontuur. Maar er zijn ook, in iedere generatie opnieuw, ontdekkingsreizigers, kunstenaars, zoekers, dichters, filosofen, maar ook anonieme vrouwen en mannen die wel de behoefte hebben om de enge grenzen van de alledaagse werkelijkheid te overschrijden. Van oudsher is er in sommige mensen -misschien wel in iedereen- zoiets als een spirituele kant, een verlangen naar het onbekende, naar iets groters dan het gewone bestaan. Vroeger noemde men dat "de goddelijke vonk in de mens". Profeten, heiligen en filosofen hebben altijd in hoog aanzien gestaan, maar het ironische is dat zulke zoekers vaak fel bestreden en zelfs gecriminaliseerd worden door het gezag. Dat is door de eeuwen heen gebeurd met ketters en heksen, avangardisten, grensverleggers, vernieuwers, dissidenten, onafhankelijke onderzoekers en uitvinders.

Wie tegenwoordig hallucinogenen middelen gebruikt, sluit zich in feite aan bij tradities uit heel oude culturen, die vaak al in hun tijd omstreden waren. De vroegere shamanen aten vliegenzwammen en andere paddestoelen, in de Griekse mysteriescholen werden LSD-achtige brouwsels uit moederkoren bereid, de middeleeuwers gebruikten heksenzalven uit psychedelische componenten, waardoor ze gingen "vliegen". Zelfs op grond van de bijbel kan het gebruik van zulke middelen verdedigd worden. Zo meent de Engelse theoloog professor J.Allegro bewijzen gevonden te hebben dat Jezus magische middelen gebruikte, vooral de vliegenzwam en andere paddestoelen, om verlichting te vinden.

Toen Albert Hofmann in 1943 LSD ontdekte noemde hij het "the divine drug" omdat hij er overweldigende, mystieke ervaringen mee had. (Later sprak hij over "My Problemchild") Verschillende van de middelen die wij hier behandelen, hebben een vergelijkbare uitwerking. In dit boekje omschrijven wij deze liever met het woord ENTHEOGEEN, dat "de God in onszelf" betekent, dan met het woord PSYCHEDELISCH, dat in de jaren zestig ontstond en zoveel betekent als "bevlogenheid van de geest". Naar onze mening omschrijft "entheogeen" beter wat de gebruiker ervaart. Entheogene middelen geven geestelijke ervaringen, die vaak als mystiek worden omschreven. Sommige entheogene stoffen worden in de vrije natuur gevonden, andere zijn afkomstig uit het laboratorium.

Door het innemen van bijvoorbeeld LSD, mescaline of psilocybe worden we tijdelijk naar innerlijke werelden en andere werkelijkheden verplaatst. Daar kunnen we krachten, energieeen of entiteiten tegenkomen, die als goden, duivels of demonen omschreven kunnen worden. In onze experimenten met entheogene middelen hebben wij sterke mystieke ervaringen gehad. Toch zijn wij daar niet religieus door geworden. De "hogere werkelijkheden" waarmee wij in aanraking kwamen zijn volgens ons afkomstig uit de diepere en diepste lagen in ons eigen bewustzijn, waar het ego ophoudt en overgaat in de oersoep waar wij allemaal eens uit zijn voortgekomen. Wij geloven dat wij dankzij die merkwaardige ervaringen een beter begrip hebben gebkregen van onszelf, van ons leven en van de wereld waarin we leven.

Helaas zijn veel entheogene middelen verboden omdat ze ten onrechte tot de verslavende drugs worden gerekend. Door dit verbod is er over deze middelen bij het grote publiek niet veel bekend en bestaan er veel misvattingen en verkeerde ideeen. Vaak worden ze verward met verslavende drugs. Toch worden sommige van deze middelen op grote schaal gebruikt. Maar dan in de consumptieve sfeer als "party-drugs". In heel Europa gaan talloze jongeren aan het eind van de week massaal uit hun bol in disco’s, op feesten en kroegentochten met hashish, marihuana, cocaine, speed, ecstasy, LSD en andere middelen, waarbij ook stevig gedronken wordt. Er vallen daar-bij veel slachtoffers door ondeskundig druggebruik.

Wij gaan ervan uit dat dit druggebruik niet onderdrukt kan worden door politie en justitie. Wij geloven dat het beter is om informatie te verspreiden waardoor de verkeerde middelen niet door de verkeerde mensen op de verkeerde manier worden gebruikt. In dit boekje willen wij de jonge gebruikers informeren over de middelen die tegenwoordig op de markt zijn. Wij waarschuwen voor de risico’s en geven, waar mogelijk, aanwijzingen hoe een middel op een veilige manier kan worden gebruikt. We schetsen een beeld van de werking en noemen de voor- en nadelen. Het is onze bedoeling hiermee vooroordelen en misverstanden, ontstaan uit onwetendheid, weg te nemen.

De jongere generaties leven in een wereld op drift. Ze dansen en drinken, slikken, roken en snuiven om dat even te vergeten. Maar zulk consumptief gebruik van allerlei drugs stompt af en kan gevaarlijk zijn. Sommigen raken verslaafd, andere worden psychotisch omdat ze niet weten wat ze innemen, en het gebruik kan leiden tot problemen met politie en justitie. Tegenover dit ondoordacht consumeren van allerlei drugs stellen wij een heel andere manier van gebruiken, die wij PSYCHONAUTISCH noemen. Dit is een nieuw, Amerikaans woord, dat gebruikt wordt voor iemand die zeer bewust op bepaalde momenten entheogene middelen gebruikt, die hem of haar naar andere innerlijke werelden kunnen brengen. Niet om de werkelijkheid te ontvluchten, maar juist om de werkelijkheid, die een projectie is van onszelf, beter te kunnen begrijpen en daardoor sterker in het leven te staan. Een psychonaut is als het ware een ruimtevaarder in zijn eigen geest.

Iedere drug heeft zijn eigen verhaal. De volgorde in dit boekje lijkt misschien chaotisch, maar heeft, vanuit de gebruiker gedacht, een eigen systematiek. Naast de veelgebruikte middelen bespreken wij ook een aantal minder bekende middelen en we laten zien dat er nog een andere manier van gebruiken bestaat, waar je meer plezier en profijt van hebt, terwijl het bovendien veiliger, gezonder en goedkoper is. Als entheogene middelen op de juiste manier worden gebruikt, kunnen zij ons nieuwe inzichten over onszelf geven en bestaan interessanter en veelzijdiger maken. Voor psychonauten en voor hen die dat willen zijn, is dit boekje een beknopte handleiding. Ook voor de moderne zoeker geldt het aloude gezegde: "Zoekt en gij zult vinden". En ook: "Onderzoekt alles en behoudt het goede". Wij zouden graag zien dat de jongeren van nu de entheogene kwaliteiten gaan beproeven van de middelen die zij gebruiken om nachtenlang feest te vieren.

Ruigoord, februari 1994.


ALGEMENE STELREGEL : GEBRUIK ALLEEN ALS JE JE GOED VOELT !!!

Wie een van de volgende gevoelens bij zichzelf herkent, moet niet met entheogene middelen experimenteren: agressiviteit, angst, boosheid, droefheid, gedeprimeerdheid, frustratie, jaloezie, labiliteit, ongelukkige verliefdheid, gevoel van ondergewaardeerd worden, rouw, somberheid, suicidaliteit.

Mensen die medicijnen gebruiken, medicijnverslaafden (Otrivin, valium, pijnstillers, slaapmiddelen) en gebruikers van spierversterkende middelen moeten geen entheogene stoffen of drugs gebruiken, omdat er ongunstige reacties kunnen optreden. Er zijn psychiaters die onverwerkte psychologische problemen en trauma’s, bijvoorbeeld als gevolg van incest, oorlogs- of ander geweld, vliegtuig of auto- ongelukken, met entheogene middelen behandelen. Heb je zo’n achtergrond, experimenteer dan nooit zelf !!

Social Media

Reacties

Als nu maar meer mensen dit

Als nu maar meer mensen dit zouden doen...

Jammer dat er geen aandacht

Jammer dat er geen aandacht geschonken wordt aan niet-chemische manieren om uit "je bol" te komen, uit je dak te gaan of hoe je het dan ook wilt noemen.

Zo is er meditatie, dansen, sporten, vrijen, muziek. Allemaal manieren om helemaal los te komen - zonder enig risico of negatieve bijwerking.

Grijpen naar drugs is een zwakheid, ingegeven door luiheid, groepsgedrag, of een sociale stoornis.

Magische paddestoelen kunnen

Magische paddestoelen kunnen je geestelijk en spiritueel genezen. Als je dit niet kan aanvaarden hoor je hier niet.

Onwetendheid, ofterwijl DOMHEID is de wereld nog lang niet uit zie ik?

Ga toch een pilsje drinken of ga wat op facebook foto's van je zielige leventje tentoonstellen. Ik heb medelijden met jou.

Er zijn heel wat mensen die drugs doen of het nog gaan doen. Waarom geen goede, eerlijke voorlichting geven dan? Anderen willen iets anders dan elke zaterdag wat zitten lullen aan de toog, artiesten bv. Ik respecteer jouw mening maar veralgemeen druggebruik aub niet door te zeggen dat het zwak is.

Een closeminded mening hebben zoals jou - dàt is zwak.

Waarom vind ik hier geen info over GHB?

Waarom vind ik hier nergens iets over GHB? Het is helaas een behoorlijke populaire drugs geworden en toch vind ik hier er geen info over. Ik heb zelf jarenlang heroine en cocaine gebruikt en vele andere drugs. Sinds 8 jaar nu gebruik ik geen heroine, cocaine en methadon meer maar af en toe zit ik nog wel eens op Goafeesten aan de MDMA en speed. In deze MDMA en speedscene merk ik ook dat veel jongeren aan de GHB zitten en ik, als ex-heroinejunkie, vind GHB eerlijk gezegt ook enger of gevaarlijker dan Heroine.
Ik heb gezien hoe mensen vreselijk veranderen door dat spul en in comatueuse toestanden verkeren op feestjes en dat kon ik geen feestje meer noemen of recreatief gebruik, maar volgens mij zitten die mensen met een zwaar probleem op zo'n moment. Velen die ik ken gebruiken het dan ook elke dag en mijns inziens zijn ze er gewoon aan verslaafd. In combinatie met alcohol kan je er zelfs dood aan gaan en het wordt ook wel "rapersdrug" genoemt omdat het soms bij vrouwen in drankjes wordt gegooid om ze te verdoven zodat ze verkracht kunnen worden. Het zou fijn zijn als er hier op "Uit je bol" daar eens informatie over komt over de risico( 's) en werking van GHB.
Vriendelijke groeten Harry...

GHB

GHB kan prima recreatief gebruikt worden, mits men zich zorgvuldig aan de dosering en tijd van herdoseren houdt. Het kan verslavend zijn, maar net als bij veel andere drugs heeft men dit in het begin toch echt zelf in de hand.

Het boek wat hier online staat is een oude versie van UitjeBol, in een nieuwere druk wordt wel ingegaan op GHB.

Is de nieuwe versie van Uit

Is de nieuwe versie van Uit je Bol ook ergens online te vinden? of is deze ergens te koop?
Graag zou ik er meer over lezen. Ik heb pas net een klein beetje psychonautische ervaring gehad op een Goa feest, maar ben wel direct heel erg geïnteresseerd geraakt in hoe drugs de wereld positief en veel ook negatief beïnvloeden en beïnvloed hebben.
Voor mijn ervaring (mdma, lsd) was ik er totaal niet in geïnteresseerd, omdat ik ook overtuigd was van het label dat er op geplakt wordt door de samenleving, maar nu is het toch onwijs interessant om te lezen!

En ik ben blij met de opmerking hier over MDMA (xtc), namelijk dat je 9 dagen moet wachten met grote beslissingen nemen, want achteraf gezien, ben je de eerste dagen na je eerste ervaring inderdaad behoorlijk kwetsbaar!

UJB

De nieuwste versie is o.a. te koop bij Azarius -> http://www.azarius.nl/bookshop/dutch_books/uit_je_bol_dutch_only/

dankje :)

dankje :)

de

lul toch niet zo slap ouwe , mensen die hier komen willen weten wat de veiligste manier is om te gebruiken , ze willen dat gelul van jou niet eens horen , hoe kan jij nou weten wat uit je bol gaan is , je weet niet waar je het over heb , je kan mijn leven niet met die van jou vergelijken , en je kan mijn leven ook niet goed of afkeuren , doe je dat wel , dan lijkt me dat eerder een sociale stoornis , bovedien als jij tevreden ben met je simpelle leven zoals ie nu is moet je gewoon lekker doorgaan , en de mensen die het wel aandurven om een nieuwe ervaring op te doen met rust laten , sterker nog JIJ heb mensen nodig die gebruiken , zodat je lekker met je vingertje kan wijzen , kijk kijk dat is een drugs gebruiker , en ik ben dat niet , goed ben ik heh ?

Ik ben een experimenteel

Ik ben een experimenteel persoon. Niet alles gedaan maar wel heel veel.
Tipje voor drugsvrij hi worden. Zet een koptelefoon op,ga ontspannen zitten en mee chanten met mantra’s zoals deze en je zult merken dat je licht in het hoofd wordt.

http://www.youtube.com/watch?v=r8TM9oNQGOA&feature=related

Houd je mond een klein beetje open zodat de trillingen voor opwekking van roesgevoel beter werkt.

Ik ben wel voorstander van geestveruimende middelen, maar beperk dit tot enkele speciale momenten in het jaar. Dus maximaal om het half jaar ofzo. Zodra je het dagelijks doet zit je in de gevaren zone.

DMT

Dmt is alles'

alles of niks, echt of nep

niks is verklaarbaar..

GEEN DRUGS VOOR DOMME ONADENKENDE ACHTERBAKSE LOSERS!!!!

nog een keer

niks = verklaarbaar

ja ik ben een dmt gek

Psychedelisch/Entheogeen

Dag lieve mensen,
Ik ben een nieuwsgierige jongen, ik bemin de cultuur van de jaren zestig en ik omarm experimenten met geestverruimende middelen. Ik sta positief tegenover drugs.
Daartegenover staat dan weer dat ik dit jaar mijn gymnasium af zal ronden, dus ook in deze gedeelde realiteit ben ik niet achterlijk.
Ik zal me met verdere discussies minder bemoeien.

Ik merk alleen als classicus een klein foutje op, op deze pagina. De term entheogeen wordt aangehaald, en dat is een mooie term, die zoiets als "de godheid in jezelf/de godheid binnenin opwekkend" betekent.
Maar de term psychedelisch word helaas verkeerd uitgelegd. -Delisch komt van het Griekse werkwoord "deloun", en dat betekent "laten zien/duidelijk maken/blootleggen".
Het betekent dus niet, zoals hierboven wel wordt vermeld, een bevlieging van de geest. Het is de blootlegging van de geest, het tonen van waarheden binnenin ons.
Ik denk dat de reizigers door de geest, ook degenen die deze site gemaakt hebben, op deze manier de term psychedelisch toch niet kunnen verwerpen?
Entheogeen geeft een goddelijkheid aan. Dit betekent dat de drugs ons doen ontstijgen. Maar ik denk dat de drang tot ontstijgen (ten opzichte van anderen) juist iets wereldlijks is.
Het is veel mooier, niet te spreken over goddelijkheid, en te aanvaarden dat ook de psychonauten uiteindelijk mensen zijn. Zij zijn niet per se beter of slechter.
Zijn zij dan hetzelfde? Nee, want zij hebben hun ziel ontdekt. Pyschonaut betekent: zeevaarder/reiziger van de ziel. Dit heeft niets met ontstijging of goddelijkheid te maken. Maar alles met de waarheden binnenin, oftewel de blootlegging van onze ziel.

Als we kijken naar de betekenis van de woorden en de interpratie van de ervaringen, is de term psychedelisch te verkiezen boven de term entheogeen.

excuses voor de typefouten

excuses voor de typefouten

Jammerlijk

Jammerlijk dat je niet in wilt zien dat drugs geen zwakte hoeft te zijn.
Dat drugs een letterlijke geestverruimende ervaring kan opwekken.
Waarbij je meer over jezelf te weten komt.

Grappig dat de tekst nog

Grappig dat de tekst nog precies hetzelfde is als het boekje dat ik heb uit 1995! Het klopt allemaal wel, maar de maatschappij van nu is niet gemaakt voor psychonautische en kosmische ervaringen... helaas... Het gros van de mensen gebruikt om de verkeerde redenen en de overheid is nog altijd even debiel als 20 jaar geleden. Toen wisten ze niks en nu denken ze alles te weten, onze volksvertegenwoordigers...
Onderschat ook niet de sociale gevolgen van 'inzichten' hebben; je gaat anders tegen alles aankijken. En veel mensen kunnen de waarheid niet aan.
Verdiep je ook in de wetenschappelijke studies over drugs! Er is veel informatie bij gekomen sinds uit je bol geschreven is!

Pff

Jammer dat je niet naar een site gaat waar ze het graag hebben over het pacifiërende madeliefjessabbelen en dat soort shit, maar dat wel je bekrompen nephippie mening deelt oordeelt .wat een negatief en pessimistisch berichtje,..jammer! Miss leuk als je naar die betreffende sleutelwoorden googled(tip) dat je dan komt waar je wilt! Dansen doe ik mijn leven lang, ik speel piano(uren Blues en klassiek) en kan niet leven zonder muziek, hele verlichtende en opwekkende dingen op zich!! PUUR genot om te kunnen en mogen doen, ik sport,..kickboksen en dat is nog iets wat onmisbaar is voor een gezond hoofd! Lekker die dopamine levels ophoog trappen! En wat is er dan mis met af en toe wat chemicaliën? Mag ieder dag voor zich weten? Of is alleen ritalin,, oxazepam, prozac, antidepressiva en voor mijn part iboprufen sociaal geaccepteerd? Wat dagelijks gebruikt word, voorgeschreven 3 keer p dag...en het roken ván een helende en bewezen gezonde( vaporiser) plant, marihuana, word afgedaan als slecht!! En dat is toch in mijn ogen liegen, ons iets voorhouden en verdraaien om de farmaceutische industrie spekken over de koppen van het volk? Ze hebben u en mij er voor over, onze leven en gezondheid, om er financieel beter op te worden! DAAR zou ik me druk om maken ipv die superioriteitswaan waar jij in verkeerd! Zo mediteer je hier maar eens vanaf;-)
Vriendelijke groet
Isis

engels

Hey. Is er een vertaling in engels beschikbaar?
Ik woon in het buitenland, en mensen zijn zeer geinteresseerd d.

Groet. Henk