Ayahuasca, Yage

22- AYAHUASCA, Yage

Een van de meest interessante entheogene middelen die de natuur ons te bieden heeft is ayahuasca. Dit is een klim- en slingerplant uit de Zuidamerikaanse oerwouden, waaruit, samen met een andere plant, een bittere drank gewonnen wordt, yage genaamd, die een sterk hallucinerende werking heeft. Het is de moeite waard om hier aandacht aan te besteden, omdat ayahuasca sinds kort hier en daar in Europa opduikt en de belangstelling voor dit bijzondere middel in de toekomst zeker zal toenemen.

Ayahuasca wordt al vele duizenden jaren door Indiaanse stammen in Zuid-Amerika gebruikt. Er zijn vijf toepassingen: het dient als geestelijk inwijdingsmiddel, als geneesmiddel, om helderziendheid op te wekken, om astrale reizen te maken en ter ontspanning. Er zijn diverse manieren om ayahuasca te bereiden die, naar gezegd wordt, verschillende uitwerkingen hebben. Ook worden er andere planten aan toegevoegd, die de werking veranderen. De Indiaanse shamanen kennen vele ayahuasca-rituelen waarbij gezongen en gedanst wordt. Sommige zijn misschien al eeuwen, wie weet duizenden jaren oud. Ongetwijfeld is er al heel veel van de oude kennis uit het oerwoud verloren gegaan.

Niet lang geleden is in Brazilië een katholieke spirituele beweging ontstaan waarin ayahuasca een centrale rol speelt. De Santo Daimebeweging is een stroming onder de verpauperde Indianen in de grote steden om terug te keren naar het oerwoud en daar kleine geloofsgemeenschappen te stichten met commune-achtige kenmerken. Op de religieuze bijeenkomsten, waaraan ook kleine kinderen deelnemen, wordt door iedereen yage gedronken en de entheogene extase wordt zingend en dansend gezamelijk beleefd.

Eu tomo esta bebida
Que tem poder inacreditavel
Ela mostra a todos nos
Aqui dentro desta verdade

Ik neem deze drank
Die ongelooflijke kracht heeft
Hij laat ons allen zien

Subi, subi, subi
Subi foi com alegria
Quando eu cheguei rias alturas
Encontrei com a Virgern Maria

Ik zweefde omhoog, omhoog, omhoog
Ik zweefde omhoog van vreugde
Toen ik in de hoogten aankwam
Ontmoette ik de Maagd Maria

Subi, subi, subi
Subi foi com amor
Encomtrei com o Pai Eterno
E Jesus Cristo Retendor

Ik zweefde omhoog, omhoog, omhoog
Ik zweefde omhoog van liefde
Ik ontmoette de Eeuwige Vader
En Jezus Christus de Verlosser

Subi, subi, subi
Conforme os meus ensinos
Viva o Pai Eterno
E viva todos Seres divinos

Ik zweefde omhoog, omhoog, omhoog
Overeenkomstig mijn doel
Eer de Eeuwige Vader
En eer alle Heiligen

(Hymne van de Santo Daime Beweging)

Later ontstonden er ook gemeenschappen in de grote steden. Andere Brazilianen voegden zich bij de beweging. Vaak waren dat intellectuelen die het ayahuasca-ritueel kwamen bestuderen en na hun entheogene ervaringen besloten anders te gaan leven. De Kerk en de autoriteiten hebben uiteraard overwogen of de sekte en het middel verboden moesten worden, maar na gedegen onderzoek is vastgesteld dat ayahuasca noch verslavend noch ongezond is, maar integendeel wonderbaarlijke geneeskrachtige eigenschappen heeft en authentieke religieuse inspiratie geeft.

Het mag daarom legaal gebruikt, terwijl marihuana in Brazilië verboden is ! De beweging wint snel terrein en nu zijn ook de eerste uitdragers van dit gekatholiseerde ayahuasca-ritueel in Europa verschenen. Vooral in kringen van de aanhangers van goeroe Osho worden er bijeenkomsten georganiseerd waar de deelnemers kennis kunnen maken met ayahuasca en het ritueel van de Santo Daime-kerk. Er worden simpele religieuse liedjes over Maria, Jozef en Jezus bij gezongen en eenvoudige danspassen bij uitgevoerd. Het samen zingen en samen dansen is een belangrijk element, dat dient om de werking van de ayahuasca te kanaliseren.

Enkele minuten nadat het eerste glas yage is gedronken, wordt de werking voelbaar. Het eerste stadium lijkt een beetje op dat van ecstasy en kan het best omschreven worden als het begin van een reliseuse exstase. Als er meer wordt gedronken, ontstaan er visioenen van kleuren, bloemen en mandala-achtige vormen.

Naarmate er meer wordt ingenomen komt de gebruiker in steeds hogere, of juist dieper gelegen niveaus van verbeelding. Er zijn jungle-achtige werelden waar goden en oerwouddieren voorkomen. Men komt ook in voorwerelden waar duizenden voorvaderen, vroegere zielen, aanwezig zijn. De taferelen zijn vaak van een betoverende schoonheid. De kleuren die men ziet, zijn vooral blauw, groen, rood, geel en goud. Maar er zijn ook gebieden waar je met griezelige monsters geconfronteerd kan worden.

De ayahuasca heeft een eigen stem die tot de gebruiker gaat spreken, hem op zijn mogelijkheden, fouten en zwakke punten wijst en hem door beproevingen kan loodsen waaraan hij op de trip onderworpen wordt. Zoals bij de andere entheogene middelen komt de gebruiker zichzelf tegen en wordt hij geconfronteerd met zijn eigen angsten, onlusten en frustaties. Het gaat er dan om dat hij zijn angst leert beheersen door zich eraan over te geven. Iedereen is bang als hij slangen of draken ziet en dat is terecht, want slangen en draken kunnen gevaarlijk zijn.

Maar wie niet in paniek op de loop gaat en wegvlucht, maar wat er ook gebeurt toch doorgaat, breekt door die angst heen en komt in nieuwe, veilige gebieden. Ook daar kunnen zich weer nieuwe bedreigingen voordoen. Dat gaat een aantal stadia zo door, tot er een hoogtepunt bereikt wordt. In dit hoogste stadium, na zware beproevingen, "sterft" het ego en wordt er als het ware een nieuwe persoon geboren die vrij is van de angsten van de "overledene". Maar dat gebeurt meestal pas na een aantal trips.

In andere Zuidamerikaanse landen, bijvoorbeeld Peru, wordt ayahuasca door curanderos gebruikt om te genezen; er wordt in de wetenschappelijke literatuur zelfs over kankergenezingen gesproken. Er zijn ook technieken om in trance helderziende te worden, bijvoorbeeld om de geheime plannen van vijanden van de clan te doorzien of om vast te stellen of iemand schuldig of onschuldig is aan een misdrijf. Ayahuasca stelt de shamaan in staat zich in de geest naar andere plaatsen te begeven. In een filmreportage van Paul van de Bosch uit de jaren zeventig, destijds vertoond door de VPRO, zagen we een angstige Peruaanse Indiaan die een genezer komt consulteren over zijn doodzieke dochtertje. De shamaan gaat in trance en begeeft zich in de geest naar het huis van de man, enkele kilometers verderop. Daar stelt hij vast dat het kind boven een blik benzine in giftige dampen slaapt, wat door de dankbare vader bevestigd wordt. Deze betaalt en rent naar huis om het blik weg te halen.

Ayahuasca houdt met zijn wonderbaarlijke eigenschappen een grote belofte in. Op dit moment is het onderwerp van allerlei wetenschappelijke onderzoekingen. Het is opmerkelijk dat het Vaticaan zijn goedkeuring heeft gegeven aan de Santo Daimebeweging en indirect dus ook aan het middel en aan de entheogene ervaringen die het teweegbrengt.

Het niet-verslavende ayahuasca maakt de gebruiker tot een religieus mens. Het produceert gevoelens van liefde voor het leven en de natuur en ontkentent allerlei sluimerende potenties in de hersenen, zoals telepathie en helderziendheid. Het is een tonicum en in deskundige handen een geneesmiddel. Het wachten is op de mogelijkheid om ayahuasca in het laboratorium na te maken en een synthetisch middel te fabriceren dat zuivere, mystieke ervaringen geeft zonder enige bijwerkingen. Zou dat niet een stap in de evolutie zijn ?

Ons lichaam produceert monamine-oxidase om serotonine af te breken. Dat is een stof in ons bloed, afkomstig uit de hypofyse (derde oog), waardoor we ons vitaal voelen. Als we dus de monamine-oxidase verminderen, vermeerdert de serotonine. Onder de zogenaamde monamine-oxidase-remmers bevinden zich entheogenen, stimulerende middelen en antidepressiva. Sommige zijn organisch, andere synthetisch. Onderzoek wijst uit dat deze MAO-remmers een weerstandverhogende, verjongende en levensverlengende werking hebben. Er zijn medicijnen waarbij bepaalde voedingsmiddelen absoluut niet genuttigd mogen worden, omdat deze hoge bloeddruk en andere effecten -in het ergste geval een hersenbloeding- teweeg kunnen brengen.

Als we entheogene middelen gebruiken die tot de MAO-remmers horen (zoals ecstasy, ayahuasca, peyote, mescaline, nootmuskaat en sommige designer-drugs) dienen we bepaalde voedingsstoffen te vermijden. Als je bijvoorbeeld ayahuasca hebt gebruikt en je eet of drinkt daarbij iets uit het volgende rijtje:

bier, oude en Franse kazen, rode wijn, chopped liver, zoute haring, vlees, chocolade (gaat wel samen met ecstasy), koffie, vijgen, rijpe bananen, soyasaus, yoghurt, rijpe avocado’s, fava-bonen

kun je je moe gaan voelen en misschien ook depressief. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van de stof tyramine die in combinatie met MAO-remmers onder andere hoge bloeddruk kan veroorzaken.

Het gaat, als we dit lijstje bekijken, vooral om "oude" etenswaren, spullen die niet vers zijn. Er is nog niet zo veel onderzoek gedaan naar de MAO-remmers en entheogene stoffen, daarom lijkt het ons verstandig dit lijstje als een algemene richtlijn aan te nemen bij entheogene experimenten.

Een of twee dagen voor een trip met ayahuasca, mescaline, peyote, psilocybe en aanverwante of vergelijkbare middelen als nootmuskaat, klimmende blauwe winde et cetera, evenals experimenten met nieuwe designer drugs laat je bier, rode wijn, kaas et cetera staan en na de trip wacht je er twee of drie dagen mee, eventueel een week. Uit ervaring weten wij dat je, als je na ayahuasca een biertje of wat wijn drinkt, de volgende dag doodmoe bent. Doe je dat niet, dan blijf je dagen lang superfit en ondernemend.

Links

Uitgebreide en uiteenlopende informatie over Ayahuasca is te vinden op de website Ayahuasca info. Meer ayahuasca-gerelateerde links vind je op de Ayahuasca startpagina.

Social Media

Reacties

Soort Dmt

Lijkt dit niet op DMT? en wat is precies het verschil in de trip?

DMT

De werkzame stof in ayahuasca is DMT. De MAO-remmer die ook in ayahuasca zit zorgt er voor dat je lichaam de DMT niet meteen afbreekt.

correctie

even een reactie op dit stuk:

"Als we entheogene middelen gebruiken die tot de MAO-remmers horen (zoals ecstasy, ayahuasca, peyote, mescaline, nootmuskaat en sommige designer-drugs)"

Geen enkele van de bovengenoemde middelen is een mao-remmer, behalve de mao-remmer die je in Ayahuasca terugvindt.
Er is dus voor deze middelen (buiten Ayahuasca) ook geen dieet nodig.