Cocaïne

07- COCAINE (Coke, snow, white lady)

"Een met cocaïne opgeladen brein is als een krankzinnige speelkast, waarvan de blauwe en rode lampen in een elektrisch orgasme aan en uit flitsen."
(William Burroughs, Naked Lunch, 1959)

Cocaïne is in brede kring populair. Het is niet ongebruikelijk dat op feestjes een spiegel rondgaat met "lijntjes" voor de liefhebbers. Stoere jongens die een nachtje gaan stappen snuiven eerst een flinke lijn coke. Maar er zijn ook veel vrouwen die graag cocaïne gebruiken. Onder gebruikers wordt vaak beweerd dat vrouwen beter met het middel kunnen omgaan dan mannen.

Coke wordt gebruikt door carrière-makers, door kunstenaars en artiesten, in de onderwereld, maar ook door zakenlieden. Het geldt als chic en gedurfd om een lijntje coke te snuiven. Dat is altijd al zo geweest. Al gauw nadat het middel in de vorige eeuw was uitgevonden werd het populair in de betere kringen. Cocaïne is namelijk duur en kan niet gemakkelijk goedkoper worden gemaakt. De grondstof, de bladeren van de cocaplant, is wel goedkoop, maar moet aan een uitgebreid en ingewikkeld chemisch procedé worden onderworpen om cocaïne-kristallen te laten ontstaan. Dat maakt het duur.

Aanvankelijk werd cocaïne door artsen voorgeschreven als een wondermiddel tegen allerlei soorten kwalen. Freud, de Weense psychiater die de psychoanalyse ontwikkelde, dacht dat het een heroinegebruiker van diens verslaving af kon helpen. Hij probeerde er verslaafde patienten mee te behandelen, met het gevolg dat zij ook afhankelijk van cocaine werden. Zoals ook hedendaagse poly-druggebruikers allerlei middelen door elkaar gebruiken. Freud was zelf jarenlang een grootgebruiker van het witte goedje dat in gebruikerskringen wel eens vertederend "het neusje" wordt genoemd. Hij deelde het rijkelijk uit aan zijn vrienden en gaf het aan zijn keurige verloofde. De drang tot analyseren, die zich bij Freud zo sterk manifesteerde dat het tot een nieuwe wetenschappelijke theorie leidde, is een van de kenmerkende effecten van cocaïne.

Meteen nadat de gebruiker een lijntje heeft opgesnoven, krijgt hij het gevoel dat hij overschakelt in een hogere versnelling. Hij wordt zich bewust van zichzelf, zijn ego zwelt op, wat gepaard kan gaan met sterke geluksgevoelens. Alles wordt plotseling interessant. Hij begrijpt "zijn omgeving" en "ziet" hoe de dingen in elkaar steken en vaak wil hij dat duidelijk maken met, naar zijn eigen gevoel, messcherpe analyses. Een scala van andere emoties, zoals angst, verlegenheid of bescheidenheid, wordt door cocaïne onderdrukt. De gebruiker heeft het gevoel dat hij zich op de top van zijn kunnen bevindt en zichzelf totaal in de hand heeft. Het komt hem voor dat hij alles wat onbelangrijk in zijn bestaan is terzijde heeft geschoven. De sterkte van die gevoelens wordt geleidelijk minder. Afhankelijk van de kwaliteit van de coke is de gebruiker na een uurtje weer terug in zijn gewone toestand. Een nieuwe snuif zal hij dan zelden afwijzen, want de begeerte is gewekt.

Als op een feestje een groepje coke snuift, ontstaat er al gauw een broeierig sfeertje. Anderen willen de kans op een lijntje ook niet missen en passen allerlei strategieën toe om toegang te krijgen tot het cocaine-cirkeltje. Mensen die geen marihuana roken omdat ze bang zijn voor de werking, zijn vaak wel cocainegebruikers, want terwijl marihuana en hashish de gebruiker in contact brengen met zijn gevoelsleven, sluit coke dat juist af.

Cocaïne leidt niet tot lichamelijke verslavingsverschijnselen, zoals heroine of tabak, maar regelmatig gebruik leidt wel tot psychische afhankelijkheid en op den duur tot een verandering en afbraak van de persoonlijkheid. Zware gebruikers worden bijvoorbeeld meestal heel agressief. De gebruiker gaat, als hij niet onder invloed is, zijn leven saai vinden. Zonder coke wordt hij depressief, lusteloos en angstig, en juist die gevoelens drijven hem opnieuw tot gebruiken. Dat kan snel een vicieuse cirkel worden. De gebruiker gaat dan "op een coketrip". Hij gaat de ideeen en de gevoelens die hij krijgt als hij cocaine heeft gesnoven zien als een werkelijkheid. Regelmatige gebruikers ontwikkelen vaak grootse projecten, die in een later stadium gedoemd zijn te mislukken omdat ze op de schijnzekerheden van de cocaineroes zijn gefundeerd. Cocaïne geeft de gebruiker een gevoel van COOL zijn. Hij voelt zich verheven en kijkt neer op de saaie-nietgebruikers en hun duffe wereldje. In zijn bestaan is immers alles spannend, snel, boeiend en van kwaliteit... Hij heeft het gevoel dat hij de wereld doorziet en de wijsheid in pacht heeft. In zijn beleving staat hij zelf op de voorgrond en al het andere is decor.

Menig beginnend cokegebruiker ontwikkeld een lifestyle waarin het beste maar net goed genoeg is. Daarbij horen champagne, oesters en dure kleren. Omgekeerd gebruiken veel mensen die in buitensporige weelde leven, meestal wel eens cocaïne. Regelmatig cokegebruik leidt op den duur tot een zware crisis, waarna meestal aan het cokesnuiven en de levenswijze die daaruit voortvloeit een einde komt. Maar het komt ook voor dat gebruikers aan lager wal raken omdat ze schulden maken, relatieproblemen krijgen of intussen aan de drank zijn geraakt. Meestal gebeuren deze dingen tegelijk, want het snuiven gaat vaak gepaard met het innemen van veel sterke drank, en dat alles is niet bevordelijk voor het liefdesgeluk.

Vierentwintig uur na het snuiven van een lijntje coke krijg je een reactie in de vorm van chagerijnigheid, neerslachtigheid of verveling. Wie daar geen rekening mee houdt, kan op zulke momenten door onbenullige oorzaken problemen met zijn omgeving krijgen. Zo’n reactie duurt, net als de cokeflash, meestal maar kort; gewoonlijk is het na een uurtje weer over. Maar het verschijnsel geldt wel voor elke snuif die wordt ingenomen. Wie een dag lang heeft gesnoven, zal daarna een dag lang depressief zijn. Dat zijn natuurlijk juist de tijden waarin je, als het spul voorhanden is, opnieuw gaat gebruiken, wat dan al snel leidt tot een zogeheten "cokeprobleempje". In het begin kan een gebruiker dat negeren omdat het geen lichamelijke verslaving is, maar het wordt steeds moeilijker als hij voortdurend een gang naar de dealer moet maken.

Cocaïnegebruik sluit aan bij een materialistische levensstijl waarin men zich overgeeft aan vergetelheid en zinnelijke bevrediging. Het heeft ongetwijfeld effect op het erotische vlak, maar je voelt je er minder bij. Supermacho’s strooien coke op hun eikel om het een nacht lang vol te houden. Behalve voor de geest, is cocaïne ook slecht voor het lichaam. Het sloopt het gebit, is slecht voor de lever en nieren en kan leiden tot hartklachten. En uiteraard is het snuiven slecht voor de neus. De slijmvliezen raken ontstoken en worden aangetast en het tussenschot kan wegteren. Er zijn gebruikers die eigenaardig opzwellen en een pafferige, dikke kop krijgen. Weer anderen, vaak vrouwen, gaan door het gebruiken veel minder eten en vermageren sterk.

Al met al zijn er heel wat redenen waarom regelmatig gebruik van cocaïne vermeden dient te worden. Je kunt er best plezier mee hebben, maar vanuit een psychonautisch oogpunt is cocaïne niet interessant. Het lijkt het bedenken van originele ideeen en het verkrijgen van inzichten te stimuleren maar uiteindelijk levert het niets op. Coke behoort dan ook niet tot de geestverruimende, maar tot de geestvernauwende middelen, al zullen veel gebruikers dat bestrijden. Er wordt wel beweert dat er super-cocaïne bestaat, die entheogene inzichten zou geven, maar zulk spul komt hier nooit op de markt. In de drugswetgeving wordt de cocaïne tot de harddugs gerekend. Ook in ons land is handel en smokkel een riskante zaak, omdat er gevangenisstraf op staat. Maar de bestrijding is weinig effectief.

De Verenigde Staten voeren al jarenlang een war on drugs; toch wordt het spul met vliegtuigen en scheepsladingen vol het land binnengebracht. Er wordt zo ontzettend veel geld mee verdient dat de verboden drugshandel overal ter wereld verweven is geraakt met legale, economische en politieke belangen. Enerzijds wordt de handel bestreden, aan de andere kant wordt deze getolereerd en zelfs ondersteund, want maar weinigen zijn bestand tegen omkoping als het om enorme bedragen gaat, en de geldstromen in het illegale circuit van de drugshandel zijn ongelimiteerd. Voorlopig zijn degenen die er belang bij hebben dat cocaine verboden blijft, zo machtig dat het er niet naar uitziet dat het middel ooit nog eens gelegaliseerd zal worden. Maar niets is onmogelijk. Laten we ons eens het onmogelijke proberen voor te stellen. Wat zou er gebeuren als cocaïne gelegaliseerd zou worden ?

Voor de cocaboeren in onder andere Columbia, Peru en Bolivia zal dat financieel misschien weinig uitmaken, maar hun leven zal veel veiliger worden, omdat ze niet meer hoeven te leveren aan de drugsmafia en niet langer vervolg worden door politie en leger. De handelaren en de smokkelaars zouden werkeloos worden, maar dat kan toch geen reden zijn om het verbod in stand te houden ? Velen van hen zullen zich met andere vormen van criminaliteit gaan bezighouden, maar tegelijkertijd kunnen ook de politiediensten over de hele wereld zich eindelijk gaan bezighouden met de zaken die werkelijk aangepakt moeten worden, zoals de milieucriminaliteit en de internationale handel in wapens, vrouwen, kinderen, radioactieve stoffen, lichaamsdelen, bloed, beschermde dieren, etcetera.

Legalisatie houdt in dat de prijs drastisch daalt, waardoor de illegale markt in elkaar zakt. Al snel zullen er produkten op de markt verschijnen die het snuiven overbodig maken, zoals de voortreffelijke Vin de Mariani, die in de laatste twintig jaar van de vorige eeuw ongelooflijk populair was. Mariani was een apotheker die een procede ontwikkelde waarmee de bittere smaak van cocabladeren kon worden weggenomen. Hij vervaardigde een alcoholisch drankje, dat hij Vin de Mariani noemde. In Parijs had hij een bekende zanger als bovenbuurman. Toen deze vlak voor een optreden onverhoopt schor was geworden, bleek een glaasje van de cocawijn hem ter plekke te genezen. Dat nieuwtje werd razendsnel door het zangerswereldje verbreid en zo begon de Vin de Mariani aan zijn ongekend succesvolle opmars. Op het eind van de vorige eeuw gebruikten velen onder de groten der aarde dit opwekkende drankje dat vrolijk stemde, activeerde en bevorderlijk was voor de gezondheid.

Er bestaat een schilderij waarop Mariani is afgebeeld te midden van een groot gezelschap vrienden en enthousiaste gebruikers van zijn cocawijn, allen kopstukken uit de wereld van kunst, cultuur en politiek. Zijn beroemde clienten schreven hem dankbare brieven, die gepubliceerd werden in een reclametijdschrift dat bewaard is gebleven. Zo schreef de paus uit Rome dat hij zich ‘s ochtends na het opstaan altijd mat en moe voelde, maar na een glas van Mariani’s wonderwijn weer bovenop was. De keizer van China liet zich regelmatig nieuwe flessen sturen. Jules Verne kreeg zijn inspiratie voor zijn boeken door de cocawijn. De componinst Gounod schreef er een reclameliedje voor, dat we nu een jingle zouden noemen. De uitvinder Edison had altijd een fles binnen handbereik staan en de actrice Sarah Bernard schreef er haar ontstuitbare energie aan toe. Maar toen in het begin van deze eeuw de internationale drugswetgeving werd aangenomen, verdween de Vin de Mariani samen met alle andere coca- en hasjishprodukten uit de winkels. Mariani’s chemische formule belandde bij een grote Franse drankenfabrikant. Het is bekend dat er plannen klaarliggen om, zodra de cocaplant gelegaliseerd wordt, dit voortreffelijke produkt weer op de markt te brengen.

Links

Drugsinfoteam over cocaïne

Social Media

Reacties

cocaine

Eerst een woord van verondschuldiging, ik ben dislectiker, dat betekend woorTblind. Dit kan misschien helpen mijn iq niet te relateren aan mijn taal en schrijf fouten.

Ja, als rijpere jongere zit ik dit hier te lezen, en heb tijd een reaktie te schrijven.
Sedert enige jaren wonen wij in Duitsland, en dat is hoofdzakelijk om dat we dachten dat hier de wereld in dit kleine dorp aan de mosel in orde was. De stad waar we uit kwamen staat bekend om de drogen sien, en het daarmee gepaard gaande krimineel gedrag, want met drugs word gewoon onwijs veel geld gemaakt, en is de 'onderwereld' geinteresseerd. Overigens is deze onderwereld langzaam aan bovenwereld aan het worden, kriminaliteit en verslaafden worden een allerdaags -bijna normaal- straatbeeld, zeker in grote steden.

Sederd enige tijd woond hier een jongeman van 24 in ons dorpje, die alles anders is als een doorsnee dorpsbewoner. Hij doet exact wat ie zelf wil, schopt heilige huisjes omver, is creatief. Onze zoon van 17 bevriende zich vrij snel met deze 'kanjer' en was al snel meer in de garage met zijn nieuwe vriend aan het knutselen aan bromfietsen en dergelijke als dat hij thuis was.

Nou is hij thuis, meer dood dan levend, totaal in elkaar geslagen door deze nieuwe aardige vriend. Die blijkt namelijk intensief Cocaine te snuiven en Heroine te roken, komt uit een milieu, HET milieu, en loopt soms met 500 gram pure onversneden heroine rond samen met zijn 3 pitbulls. Onze zoon wist dat na enige tijd, maar zijn vriend zei dat hij onze zoon nooit wat zou doen. Tenzij....hij zijn mond voorbij zou praten. Maar wij ontvingen onwetende deze jongeman gastvrij, en zijn nu deel van een grootscheeps politieonderzoek, en hoogst verdacht.

Eergisteren ging onze 17 jarige zoon(we hebben er 3) onze hond uit laten, en zag zijn vriend met een notebook zitten wat hij via de satelite op internet had hangen. Pas er even op, zei hij, ik ga effe snuifen! Komt die knul stoned of noch stoneter terug, en ziet dat het notebook zich vanzelf heeft uitgeschakeld. Wat er toen gebeurde is on klaar, alleen dat die weerloze labiele jongen totaal intensiefstation bereid op de grasmat heeft gelegen terwijl zijn vriend eroplos bleef schoppen. De politie kwam, prate met de 'vriend' die een oude bekende is van de justitie, maar onze zoon kan geen verklaringen afleggen.

Achter de rug van de politie maakte deze verslaafde een beweging met zijn wijsvinger over zijn keel, hij zou mijn vrouw dood maken als ze haar mening durfde te ventileren.
Inmiddels zit die vent gewoon in zijn garage, steekt onze banden lek, en was een half uur geleden hier aan de deur, zo stoned als een garnaal. Hij zei: 'sorry voor wat ik gedaan heb, maar hij had effe van me notebook af moeten blijven dan was er niets gebeurd'
Het oude liedje, geen enkel schuldbesef, zo als bij veel druggebruikers het geval is.

Want hij voegde er gelijk aan toe: 'als jullie een aangifte doen is jullie leven hier voor vbij, is dat duidelijk?' Ondertussen verkoopt hij heroine en cocaine en zorgt dat hier nu talloze gelijke types rondhangen, spuiten, pissen, en de nachtrust verstoren. Mijn zoon is poliztieagent in brevier Kreuzberg in Berlijn, en die zegt hetzelfde wat ik nu ook denk: 'het is dwijlen met de kraan open om de instroom van drugs tegen te houden' Wat we kunnen doen is betere voorlichting en nog betere begelijding geven aan experimenterende jongeren. Onze zoon had dit niet overkomen als hij had geweten wat de bijwerkingen en gevolgen van verdovende middelen zijn, ook alsanderen die slikken snuiven of spuiten.

In jullie artikel waarop ik reageer word vrij mild gepraat over de schadelijke gevolgen, en de kreet 'beter niet' word -denk ik- gelezen als: 'goed is het niet, maar een keertje kan geen kwaad' Elke eerste keer met cocaine of heroine of glass heeft een tweede keer.
Deze middelen zijn zo ingrijpend dat niets te vergelijken is met het goddeelijke gevoel wat dit vergif te weeg brengt. Ik praat deels uit eigen ervaring na morfine tabletten na een heel erg auto ongeluk, en de afbouw daarvan na enige tijd. Ik voelde me totaal desorienteerd, doodziek en ellendig, en dat was medicatie onde dokters toezicht!

Drugs maken meer kapot als ons lief is.
Drugs? Waarom zou je?

Na dit schrijven komt er -waarschijndelijk- een vernietegende veeg uit de pan van jullie kant, ik zal als oude zak van 67 met een stervende zoon het wel weer helemaal verkeerd zien. Misschien wel ja....

geachte heer, ik heb uw

geachte heer,

ik heb uw verhaal gelezen en als eerste wil ik veel sterkte wensen met uw zoon.
dit is absoluut een voorbeeld van een extreem geval van drugsgebruikers.

zelf ben ik een 3e jaars chemist en ben momenteel bezig met meerdere onderzoeken over drugs soorten (stimulanten en psychedelics)
zelf ben ik bekend met dezen maar ook andere drugs, waaronder ook cocaine.

men zegt dat drugs slecht voor u is. maar dit zijn vooral mensen die geen ervaring hebben en vooral niet weten wat de effecten zijn.
drugs is in mijn ogen een 3e deel van je leven die je GESCHEIDEN moet houden van de andere delen.
deel 1: WERK
deel 2: PRIVE
deel 3: DRUGS

als je werk en prive niet gescheiden houd kan dat ook meer kapot maken dan lief is.

de 'vriend' is een persoon die dit niet heeft kunnen scheiden, wat verschrikkelijke effecten heeft gehad op u en uw gezin.
en zo zijn er meerderen die niet weten hoe ze met drugs moeten omgaan.

met vriendelijke groeten en veel berouw
Ed

Het is sowieso meer verspreid

Het is sowieso meer verspreid als gedacht word. Ik woon in een kleine "stad" in het zuiden van het land en hier word coke gedealt door heel normale jongens. Ik denk dat dat sowieso het probleem met coke is. Iedeteen gebruikt het. Van de kakker een paar straten verder tot de schoffie van het dorp. Word aub wakker.

Ik hoop dat het goed gekomen

Ik hoop dat het goed gekomen is met uw zoon.

Cocaine veroorzaakt hartaanvallen

Cocaine veroorzaakt hartaanvallen, dit kan zelfs bij de eerste keer gebeuren, ik ken 3 mensen die al op deze wijze op jonge leeftijd zijn overleden. Blijf van roesgif af !

Ja hoor

Allereerst is het artikel generaliserend. Cokegebruik gaat samen met het kopen van dure spullen en je verheven voelen; wat een nonsens. Ten tweede moet je wel erg ver gaat wil je hieraan verslaafd worden. Ten derde er moet wel meer aan vooraf zijn gegaan wil je na een snuifje aan een hartaanval doodgaan. Ik kan namelijk op mijn beurt zeggen dat ik niemand ken die aan een hartaanval door coke is doodgegaan. Wel ken ik genoeg mensen die dood (of bijna dood) zijn gegaan aan een alcoholvergiftiging. Ik ben van mening dat er met name door niet-gebruikers te zwaar wordt gedacht over coke, xtc, enz. Daarentegen wordt er door hen te licht gedacht over het gebruik van alcohol, dat tevens erg verslavend werkt en veel risico's met zich meebrengt.

Nb: spreekt uit ervaring