Heroine

10- HEROINE (Horse, smack)

Over heroïne kunnen we kort zijn: niet mee experimenteren! Wie psychonautische avonturen wil beleven en entheogene ervaringen wil opdoen, laat heroine en aanverwante drugs als morfine, links liggen. Heroïne is een verslavend middel en het is buitengewoon moeilijk om die verslaving weer kwijt te raken; dat weten we allemaal. Heroïne brengt gebruikers en hun omgeving in grote problemen.

Heroïne wordt gesnoven, gerookt en in een later stadium gespoten. Het geeft de gebruiker een gevoel van veiligheid, warmte, geluk, zekerheid en geborgenheid. Bij een hoge dosis verkeert de gebruiker in een staat die het midden houdt tussen droom en trance, als in een halfslaap. Heroïne is een middel van stoere jongens die gaan gebruiken omdat ze niet willen onderdoen voor andere binken. Meisjes en vrouwen raken vrijwel alleen maar verslaafd omdat ze mee gaan doen met een jongen of man op wie ze verliefd zijn.

Veel jongens en mannen voelen zich aangetrokken tot "gevaarlijk leven". Ze houden, al is het maar vanuit de verte, van snelle auto’s, vechtsporten, wapens en wat daarbij hoort. Ze gedragen zich tough, maar voelen zich eigenlijk onzeker, wat ze maskeren door een stoere houding. Horse is een risico; daarom is het voor sommige een uitdaging om er mee kennis te maken.

Niemand begint meteen de eerste keer met heroïne te spuiten. Altijd begint het met snuiven of roken in gezelschap van anderen die al gebruiken, bijvoorbeeld na een nacht met veel cocaïne. Een groepje heeft een paar gram coke gesnoven. Aan het eind van de nacht zijn ze opgefokt. Iemand heeft horse bij zich, dat ze roken om weer kalm te worden. Dat bevalt zo goed dat ze de volgende keer aan het eind van een "speedy nacht" weer horse gebruiken. Het lijkt ongevaarlijk, en omdat het lekker was doen ze het nog een keer. Maar drie of vier keer heroïne gebruiken, betekend veelal het begin van een verslaving. Eenmaal verslaafd gaan veel gebruikers spuiten om een groter effect te bereiken.

Iedere beginnende gebruiker denkt dat hij ermee zal stoppen zodra hij het genoeg vindt. Iedere nieuwe gebruiker denkt dat hij sterker is dan de drug. Dat is nu precies het gevoel dat heroïne veroorzaakt. Daarom gaat iedere nieuwe gebruiker voor de bijl. Een beginnend gebruiker verzuchtte eens; "Wat jammer dat zoiets lekkers zo verslavend is." Hij is er nooit meer vanaf gekomen...

Heroïne geeft, volgens de gebruikers, een euforisch, triomfantelijk gevoel van tevredenheid, welbehagen, warmte en veiligheid. De gebruiker onder invloed vertoeft in een binnenwereld die hij zo prettig vindt dat hij de buitenwereld niet meer nodig heeft. Hij voelt geen kou, pijn, honger of ziekte. Armoede, ongelukkigheid en verdriet zijn verdwenen als sneeuw voor de zon. De junk leeft tijdelijk in zijn eigen gedroomde wereld. De heroïne geeft hem het gevoel dat al zijn wensen in vervulling zijn gegaan en dat hij heeft gevonden waarnaar hij altijd op zoek is geweest.

De heroïne maakt hem zo zeker van zichzelf dat hij zich, op wat voor een manier dan ook, altijd weer weet te verzekeren van een volgende portie dope, desnoods door geld te stelen van familie of vrienden. Als hij afkickverschijnselen heeft, is hij extra gedreven om zijn dope binnen te krijgen. Een verslaafde leeft alleen maar voor de dope en verder heeft hij volslagen lak aan de wereld en de mensen om hem heen. Heroïne is dus een bewustzijnsvernauwend middel.

De ontwenningsverschijnselen zijn buitengewoon onaangenaam; je moet kotsen, je hebt pijn in je spieren en gewrichten, je rilt van de koorts en klappert van de kou (cold turkey). Je voelt je doodziek en verrot en verandert in een jammerend hoopje ellende. Dat duurt drie dagen, tot de laatste dope uit je lichaam verdwenen is. Dan ben je clean, maar nu begint de strijd tegen de aandrangom opnieuw te gaan gebruiken. Dat kan wel een jaar of langer duren. Afkicken is pijn lijden; clean zijn is vechten tegen de verleiding.

Een humane behandeling van drugsverslaafden via vrijwillige afkickprogramma’s en hulpprogramma’s is, hoewel goed bedoeld, zinloos. Junkies zullen natuurlijk doen of ze er gebruik van maken omdat ze alles doen om te kunnen blijven gebruiken. Maar het drugsprobleem zal er niet door verminderen.

Repressieve maatregelen, zoals sommige politici en poltieke partijen dat willen, strafkampen, zware gevangenisstraffen, een streng gevangenisregime, korting op uitkeringen, strenge controles van de sociale diensten, verplicht afkicken et cetera zijn ook geen oplossing en spelen alleen maar de gnuivende internationale drugsmafia in de kaart. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat door strengere maatregelen, het gebruik gaat stijgen; dat weet inmiddels iedere drugsdeskundige. Het risico wordt groter; het gebruik wordt aantrekkelijker.

Verplicht afkicken werkt ook niet. Het gevolg is dat het gebruik in het verborgene zal plaatsvinden en nog spannender wordt. Afkicken is niet zo moeilijk, als de gebruiker het maar zelf wil. Hij moet niet alleen bereid zijn om drie dagen pijn te lijden, maar hij moet ook afscheid nemen van een wereld waarin hij thuis is, en waarin hij, als hij gebruik heeft, zich lekker voelt. Om dat te kunnen opgeven moet er iets voor hem tegenover kunnen staan. Enerzijds het besef; ik ga eraan als ik ermee doorga. Maar er moet ook een alternatief zijn; de gebruiker moet uitzicht hebben op een nieuw bestaan, anders is het voor hem zinloos om te stoppen.

Het is niet toevallig dat, op hetzelfde moment dat de jeugdwerkeloosheid in Europa schrikbarend stijgt en er geen oplossing voor dat groeiende maatschappelijke probleem in zicht is, tegelijkertijd in heel Europa volop goedkope heroïne van goede kwaliteit op de markt komt. De drugsmafia weet wel wat zij doet, alleen de politici weten het niet. De enige manier om de drugsmafia te bestrijden is door het spul goedkoper aan te bieden dan de handelaren, waardoor dezen failliet gaan. Wanneer heroïne, morfine, opium en hun derivaten goedkoop verstrekt zouden worden, hoeft dat nog niet te betekenen dat die middelen in elke apotheek op de hoek van de straat te koop zullen zijn.

Er zijn maar heel weinig verkooppunten nodig. Als het spul daar werkelijk goedkoper is dan ergens anders, zo’n plek goed bereikbaar is en de cliënten er efficient geholpen worden, zullen heroïnegebruikers er alles voor over hebben om daar hun dope te kopen. Daarmee zou de misdaad buiten spel kunnen worden gezet. Er zou geen straatroof meer door junkies worden gepleegd en smokkelen en verhandelen van harddrugs zou niet langer winstgevend meer zijn. De aangepaste junkies zouden thuis te vinden zijn, veilig en warm naast de snorrende kachel terwijl ze in het donker bij een kaarsje luisteren naar hun lievelingsmuziek, steeds dezelfde krassende oude plaat, want voor een junk staat de tijd stil.

Heroïneverslaafden gaan vaak pas naar bed wanneer andere mensen opstaan, maar als ze niet meer uit stelen hoeven te gaan en altijd voldoende dope ter beschikking ter beschikking hebben, zijn ze niemand tot last. Het liefst willen ze totaal met rust gelaten worden. Het is een misverstand te denken dat heroïne ongezond is. Wie er goed bij eet en vitamines inneemt en zorgt voor schone naalden, kan er oud mee worden. Daar zijn genoeg voorbeelden van. Talloze bekende artiesten en kunstenaars hebben smack gebruikt. Zij kunnen zich dat veroorloven, omdat ze geld en status hebben, en als ze in problemen komen ook beschikken over de connecties die hen kunnen helpen of beschermen.

De Rolling Stones hebben reclame gemaakt voor brown sugar, zoals heroïne in de Verenigde Staten wordt genoemd. Maar heel veel andere muzikanten zijn verlsaafd gestorven; Charlie Parker, Edith Piaf, Billy Holiday, Jim Morrison om er maar een paar te noemen. Er bestaan ook weekendgebruikers, die in staat zijn hun gebruik tot het weekend te reduceren. Het gevaar is dat ze problemen kunnen krijgen als er iets mis gaat in hun bestaan of in de aanvoer van hun dope. Er zijn ook gebruikers waarvan je nooit zou vermoeden dat ze junkie zijn. Hoge ambtenaren, mensen met internationale carrieres die ooit junk zijn geweest en nu minimale hoeveelheden gebruiken om zich goed te voelen en te kunnen functioneren.

Wie zijn lot in eigen hand wil houden, wil niets met heroïne en andere verslavende middelen te maken hebben. De junk heeft immers de macht over zichzelf aan anderen gegeven. Hij zit aan zijn aanvoerlijnen vast als een marionet aan zijn touwtjes en doet wat er van hem verwacht wordt. Zijn opdracht is dagelijk een paar honderd, wekelijks een paar duizend gulden bij elkaar te schooien, die in de portefeuille van de dealer verdwijnen, die vervolgens weer een groot deel kwijtraakt aan de tussenhandelaar, die het op zijn beurt van de importeur heeft verkocht, die zijn winst met de smokkelaars moet delen, die het weer van de fabrikant hebben, die het van de afnemer heeft, die de papavers van de boeren koopt en dragers heeft betaald. Bovendien moeten er onderweg nog her en der politie- en douane-ambtenaren omgekocht worden. Al dat geld is gedisconteerd in de prijs die een junk op straat betaald.

Er wordt door de opsporingsambtenaren heel veel heroïne gevonden, maar nog veel meer wordt niet gevonden. De gevangenissen puilen uit van de drugs-delinquenten, maar ook de straten zijn er vol van. Stel, heroïne zou, voor wie het wil gebruiken, goedkoper verstrekt worden dan de drugsmafia het kan aanbieden. Komen er dan veel junkies bij? En als dat zo is, zou dat zo erg zijn? Ze hoeven niet langer uit stelen te gaan om aan dope te kunnen komen als die goedkoper verkrijgbaar is. Dus kunnen ze min of meer "normale" levens leiden. Er zijn nu ook allerlei mensen die methadon krijgen en een normaal maatschappelijk bestaan hebben. Waarom mag methadon wel en heroïne niet? Dat is onduidelijk. Methadon is van mindere kwaliteit dan heroïne, maar het is wel rustgevend, kalmerend en pijnstillend, en ook verslavend. Wie methadon krijgt, kan niet meer zonder.

Methadon is door de Duitsers in de oorlog uitgevonden als een verdovingsmiddel dat op het slagveld gebruikt werd. Tegenwoordig wordt het over de hele wereld gebruikt als een surrogaat voor heroïne. Er wordt dus door de farmaceutische industrie aan de verslaafden goed verdiend. Maar die willen zelf het liefst heroïne gebruiken, want dat vinden ze lekkerder. En dus grijpt de internationale drugsmafia haar kans.

Social Media

Reacties

Schandalig.

Gewoon weg schandalig wat hier is neergezet en ook nog eens vol spelfouten. Zo ongelooflijk generaliserend dat ik er gewoon van schrok.

Wie denken jullie wel niet te zijn?

Alleen al het feit dat jullie een humane behandeling van een verslaafde zinloos noemen zegt voor mij al genoeg; jullie zijn niet veel beter dan mensen die het zinloos vinden om bijv. een blinde humaan te behandelen.

Verslaving is een psychische ziekte die notabene is vast gesteld in het DSM-IV.

Zijn behandelingen voor mensen met schizofrenie soms ook zinloos?
Of mensen met een bipolaire stoornis, wat denken jullie daarvan?

Als jullie dit stuk niet veranderen, reken er maar op dat jullie hier nog meer van gaan horen.

reactie: Schandalig

Misschien is het wat kort door de bocht gesteld, dat een "humane behandeling" van verslaafden "geen zin" heeft. Maar mijns inziens is dat bedoeld om aan te tonen hoe gevaarlijk en verregaand verslavend heroïne is en hoe deze drug de geest en het leven van de verslaafde en diens omgeving (voor zover die er nog is) ontwrichten.

Ik vind verder dit stuk van meer humaniteit en inzicht getuigen, dan deze eerste reactie. Het erkent namelijk in wat voor een draaikolk en verwoestende, ondoorbreekbare negatieve spiraal hele volksstammen (beginnende) gebruikers van heroïne terechtkomen. Daarbij heerst over het algemeen in deze maatschappij toch de opinie dat er ook voor de verslavingsproblemen oplossingen bestaan die effectief zijn en bereikbaar voor iedereen, "als je maar wil". De werkelijkheid blijkt dus een heel stuk gecompliceerder te liggen: in feite geef jij dat ook aan, het is niet zomaar een kwestie van even wat "behandeling & discipline" (goedschiks of kwaadschiks); wie een heroïneverslaving heeft, heeft een zeer serieus probleem en moet van zeer goede huize komen om er daadwerkelijk vanaf te komen.

Het is -voor wie bv. even wat opsnort op internet- wat mij betreft niet moeilijk om te concluderen dat onze verslaafdenbehandelingprogramma's eigenlijk maar bar weinig resultaten boeken; zowel qua zachtere als hardere aanpak. Er wordt -getuige bv. onderzoek van Trimbos- nog steeds veel geëxperimenteerd en gedifferentieerd met behandelwijzen, met wisselend resultaat, maar in verhouding tot de hoeveelheid aandacht, geld en energie die erin gestoken wordt én de hoeveelheid jaren waarin we als maatschappij met dit probleem worstelen, kun je toch aardige vraagtekens gaan plaatsen. Voeg hierbij de levendige en "marketingtechnisch" zeer goed onderlegde drugsmarkt, de soms toch ook schimmige relatie tussen politiek, handhaving en drugswereld én bijvoorbeeld het feit dat (onderzoek van) behandeling van o.a. verslaafden met middelen als bv. LSD, Ibogaïne en Ketamine als sinds jaar en dag nagenoeg stilgelegd is én tegengewerkt wordt door eveneens de overheid in haar oneindige wijsheid "ter onzer bescherming" en je kunt misschien tot de conclusie komen dat we misschien toch iets fout doen. Het is geen pleidooi tegen humaniteit, maar tegen het in stand houden van een bepaald systeem!

Inderdaad: wat zou erop tegen zijn om verslaafden onder condities en gecontroleerd heroïne te verstrekken? De mensen die écht de wil én de kracht hebben om blijvend af te kicken zullen daar toch wel hun weg in en hulp bij zoeken. En laten we als-je-blieft alternatieve behandelwijzen met bv. hallucinogene middelen de kans geven (en ondertussen de ondoorzichtige relatie tussen politiek, farmacie en verslaafden voor eens en voor altijd ophelderen en ontrafelen). Op die manier kunnen mensen die écht kans zien weer een leven op te bouwen adequate en gerichte hulp krijgen en de mensen die dat niet zien, de kans om op een fatsoenlijke, vreedzame manier hún leven met verslaving te leiden. Als dat niet humaan is weet ik het ook niet meer!

Beetje meer nuance kan geen kwaad......

Nou wat jij nu zeg ben ik

Nou wat jij nu zeg ben ik helemaal niet mee eens
waarschijnlijk heb jij nog nooit iets gebruikt en weet jij helemaal niet waar je over praat
niet dat ik zelf wel is van die troep heb gehad maargoed en een blinde zou geen oude vrouwtjes beroven om aan bijv eten te komen en als je die blinde dan genezen zou zijn zou ie niet zodra ie de kliniek uit is zijn ogen kapot prikken dus praat ajb niet zo dom
99 van de 100 keer heeft het gewoon geen zin om ze te laten afkicken want uiteindelijk beginnen ze toch weer en kost het alleen maar geld dus kan de maatschappij beter voor ze zorgen zodat niemand er last van heeft en hun zijn ook nog is een keer gelukkig! ik vind dat Uitjebol een bijzonder goed stuk heeft geschreven! dus verander er AUB helemaal niks aan! en als we het zo aan zouden pakken zou nederland er weer een stukje op vooruit gaan!
en wat loop je nou te zeuren over spel fouten? je begrijpt het toch dus wat is het probleem?

heroine onterecht gedemoniseerd

Wat een overdreven onzin wordt er weer geschreven over heroine, 's werelds meest verguisde drug. Ik heb zelf een periode veel heroine gebruikt (roken weliswaar) maar ben hier uiteindelijk nooit verslaafd aan geraakt en ben momenteel afgestudeerd academicus en bezig met mijn promotie. Ik gebruik nog altijd zo nu en dan heroine en begrijp werkelijk niet waarom deze drug zo gedemoniseerd wordt. Ofwel ik ben totaal niet verslavingsgevoelig, of het verslavingspotentieel wordt overdreven. Either way, ik zie het nog altijd als een verrijking van mijn leven en zou niemand afraden het eens te proberen. Wel blijft het tegenwoordig een sporadisch iets voor mij; een dure wijn ga je ook niet dagelijks een fles van wegtanken. Kortom, met beleid gebruikt is er helemaal niets mis met heroine en kun je prima functioneren. Ik vermoed dat er veel meer gebruikers zijn als ik, die niet in de goot liggen maar wat maken van hun leven. Wegens de slechte naam van heroine komen zij hier echter niet voor uit. Jammer dat dit soort websites de demonisatie in stand houden; ik zou zeggen, rook zelf eens een chineesje voor je je mond opentrekt over de schadelijkheid van heroine en quasi-psychologische verklaringen loslaat op die 'arme' gebruikers!

Sicko

U bent een sicko. Gelukkig is voor uw genoegen alvast aangemaakt; de hollandse agogenkleuterij. Evt kunt u samen met deze kleuters eens van gedachte wisselen.
Met vriendelijke groet, Pluisje

ago raectie paraat met wederz

ago raectie paraat met wederz oplegging niks voor de maatschapij aldus niet voor in te stemmen meeste verslaving is iets wat psy is en de omgang, de buurt, zorgen,het heeft met je eigen instelling te maken kortom het heeft met je denk vermogen te maken

Ik vind deze tekst nergens op

Ik vind deze tekst nergens op slaan, het is geen informatieve tekst omdat de meningen te duidelijk naar voren komen.

Tevens wordt hier beweerd dat verslaafde een goed maatschappelijk leven kunnen leiden. Ik ben daar niet van mening van, heroïne verlaagt namelijk ook het denken, dus functioneren de hersenen minder. Ik zou zo iemand niet graag voor de klas zien staan.

Er moet juist intensievere hulp worden geboden om te kunne afkicken, vele gaan weer gebruiken omdat ze niet goed genoeg geholpen worden.

En even voor de duidelijkheid, ik weet hoe het is om verslaafd te zijn ( dan wel niet aan heroïne ) dus ik weet hoe belangrijk ondersteuning is. Ikzelf heb ook dingen gedaan voor geld waar ik spijt van heb. Mijn vader heeft me altijd ondersteunt en ging me ook testen ( met urine testen ) of ik niet gebruikte dat zorgde er voor dat ik nu clean ben.

Ik ben verslaafd geweest aan wiet, wat een softdrugs is, en zo goed als geen lichamelijke klachten geeft bij afkicken ( behalve wat onrustige nachten etc ). Ik word nog vaak met de geur van wiet geconfronteerd als ik in de stad loop. Dat zou je met heroïne denk ik minder snel gebeuren.

Mijn conclusie: de tekst is onprofessioneel. Er word te vaak (herhaaldelijk ) gesproken over de maffia wat in feite buiten de verslaving staat. Tevens staan er ook teveel spelfouten in. Ik kan nog meer opnoemen maar dat ga ik niet doen, voor echte info ga naar wikipedia ofzo mensen =)

Objectiviteit

Ik zie aan de reacties dat niet iedereen hier tevreden is met dit stuk over heroine. Ze klagen dat deze site niet objectief is. Een bewijs van hun ongelijk is dat dezelfde site hun reacties laat staan. Hieraan zie je dat de site wel degelijk betrouwbaar is, en alle kanten probeert te belichten. Ik heb zelf nooit heroine gebruikt, maar ik zal er ook nooit aan beginnen. De mensen die dit stuk 'slecht' of 'onzinnig' zijn volgens mij gewoon dealers die hun klanten niet willen verliezen. No hard feelings. Human, know your limits!

ex verslaafde reageert

zeer goede educatieve onderbouwing van het begin tot verslaafd zijn , en alles wat ik hierboven heb gelezen is keiharde waarheid, hoewel ik zelf vind dat gaan gebruiken een keuze is.
ik kom zelf van de straat en ben gaan gebruiken toen ik 27 werd, ik ben nu 30 en zit in een programma met methadon, mijn kuur staat op 16mg , ik ben dus bijna terug bij af , ....en wil alleen maar zeggen dat wat hierboven staat WAAAAAR!!!!!! is , ook ik dacht , nee ik stop optijd , en geloof me 14 jaar straatleven is zwaar , en nu heb ik een gezin en heb het goed dus knokken kan ik echt wel.....maar hero gehoorzamen , ga je pas doen als je wil kappen , en zul je zien dat ook jij een leugenaar gaat worden , die altijd op zoek zal blijvan naar een kutsmoes om je vriendin geld afhandig te maken .

ze is nog bij me....echte liefde ...maar verdriet als ik haar aankijk en daar weer aan denk ....denk ik meisie wat heb ik je toch aangedaan ....avonden weg , scoren .....ja ik kom zo thuis....ben er bijna ....nee ik haal niks vandaag .....gatverdamme man.....en de gast die het me verkocht ........helpt je er echt niet van af ....hero dealers , stuk voor stuk ...val dood man , voed het aan je moeder of zo. huftertjes.....dealers helpen je wel hoor .....zegt ie

respect aan iedere verslaafde die dit leest en mij dus de kans gaf iets te zeggen .....mooie educatieve woorden .....respect

weer gebruiken?

terugvallen doe je als je niet wil afkicken , en niet wil zien waar de waarheid zit. ook ik kick af ........die hulp krijg ik...de rest moet ik zelf doen .....het zijn namelijk me ouders niet , en ik ben blij dat die hulp er wel is ....zonder hulpverleners was dit land een zielige dealertjeshemel......elke dealer in hero die ik heb gezien , en het zijn er veel....zijn stuk voor stuk zielige trieste sukkels .........die op zondag in de kerk staan , of in de moskee komen ....beide doen of ze goedhartig zijn ...ook naar klanten ....ik word nu 5 maanden na me laatste chinees nog steeds gebeld door kutdealertje....hij mist namelijk 600.- per maand ....wie helpt hier wie????

zo is het!!!!

deze reactie is recht voor zijn raap. iemand die afkicked moet willen ,.
iemand geen gelijk geven omwille van spelfouten is een amerikaans krom justitiegrapje ......

ik was verslaafd , ben nu op 80% van mn afkickprogramma, WIL WIL WIL niet langer verslaafd zijn , en die motivatie is er omdat ik de wereld mooier vind als ik leuke dingen kan doen ..

1 best wel grappig voorbeeld.....en ik ben gewoon open en niet opscheppen of zo.

voor ik verslaafd raakte had ik een bedrijf, straten en tuinen aanleggen , ik was gespierd , gezond , en had veel oogcontact met meiden .
ik was altijd erg bezig met intieme zaken , en sex vond ik een heerlijk onderwerp om over te praten .

toen ik 1 jaar verslaafd was , geen spieren meer , 15kilo afgevallen, meiden zien me niet, geen sex, zelfs niet de behoefte eraan ...jajajaja zo sterk is bruin.

als je terugvalt na het afkicken ......wil je al die goede dingen in het leven niet.
ja sommige kiezen ervoor altijd te blijven roken , want dan ben je idd van al je soores af ....emoties boeien niet meer....

terugvallen??....nee ...willen gebruiken ....iedere enigzins eerlijke gebruiker zal zeggen .....is een keuze.....

waaromm dan

waaroom is het zo erg
iedereem gebruikt heroine
ook al geve ze het niet tpoe

waarom dan

waarom gebruik je het
hoe doen jullie het allemaal

waarom was ik verslaafd?

je woord gewoon verslaafd
je spuit afentoe wat
maar ja afkicken gaat moeilijk
dus begin gewoon met weed!

verslaafd

ik ben nu al een dikke 5jaar aan heroîne verslaafd! ik ben begonnen met enkel een grammetje te roken in het weekend. ik deed met een gram een 3 a 4 dagen! dan 3 a 4 dagen nits enz...! na een paar weken ben ik elke dag gaan beginnen roken. de weken gingen maar verder zonder je echt beseft dat je al een hele tijd aan het gebruiken ben! na die tijd besef je dat je veel te veel aan het gebruiken bent en wil je stoppen,maar dan begint het probleem! je voelt je echt niet goed, kan je niet uit je bed, enkel om te urineren.je krijgt diaree. je kunt niet meer slapen. het ergste van al is dan het jeuken van de benen, het is niet te beschrijven ,maar het lijkt of er miljoenen vlooien op je benen lopen! je moet er dan nog bij braken! dit is in kort gezegt wat je zo verslaafd aan maakt! ik raad het niemand aan en denk ook niet dat je het de meester over kunt, want dat dacht ik ook! ik kon goed tegen de effecten van drugs. ik had altijd een grote dossis drugs nodig om het te voelen,meer dan vele andere mensen. maar nu zie ik dat de drugs mij de meester is en zelf dat ik wil stoppen,lukt het me niet! ik herval en herval en herval! ik ben het beu, maar men zegt dat er maar 5% van de verslaafden er kan af blijven, ik hoop dat ik in die 5% val, want dit is geen leven meer. het laatste dat ik erbij wil zeggen is blijf er af en vermijd al de personnen die het gebruiken ,want ooit ga je het eens proberen en dan ben je al vertrokken zonder je het maar zou durven denken!

weed is waardeloos

Ik gebruik liever niets dan die smerige weed, wat een depi goedje. Er zijn 1000den mensen met paranoide/onzeker/angsten/verlegen/depressies/doeloos leven/moedeloosheid.
Dus het mooie 'zogenaamde 'niet schadelijke effecten zijn gebaseerd op onderzoeken uit het verleden. Door de thuiskweek weed (super hoge thc gehaltes) is de onschuldigde weed veranderd in een zwaar middel met nodige bijwerkingen!
In de jaren negentig was ik op visite bij mensen die een stel Jamaicanen tijdelijk te logeren had, deze Jamaicanen(all day through smokers!) vertelden mij dat 'onze' weed ze op een zware black-outs hadden getrakteerd. Ze waren beschaamd dat een stel school jongens hun er uit blowden Zij hadden nooit kunnen vermoeden dat de Nederlandse skunk kwa werking superior was aan elke buiten weed!
Maar even terug op heroïne, de high van heroine is de beste die bestaat! Je voelt jezelf zoooo goed, super antie depressie middel, en geen wisselende effecten je weet wat je kan verwachten van het gebruikersgevoel.
Lichamelijk heroine is op zich niet schadelijk! Ook hersencellen worden niet beschadigd!
Echter door bijgebruik van uppers/downers pillen slecht eten etc...gaat men er uitzien als een spook :) Ik heb nog steeds een zwak voor deze drug...yammy yammy, groetjes van v.rooy

Je heb helemaal gelijk jongen

Ik ben met die troep begonnen in 1993 en ben pas een maand van afgekickt,
op eigen kracht gewoon thuis op de bank... maar hoe lang ik het volhoud is nooit zeker,
want ik ben al meerdere keren mee gestopt, de ene keer hield ik het een half jaar...
de andere keer anderhalf jaar maximaal uit... dus niet echt succesvol.
Maar nu denk ik er serieus over om terug naar mijn land van herkomst te keren,
tenslotte al mijn familie is daar, mijn moeder, vader en broer enz. Ze smeken me
oderhand om terug te komen en weg te geraken uit deze omgeving welke mij beetje
bij beetje langzaam sloopt en ongelukkig maakt, vooral natuurlijk op de eerste plaats
mijn ouders. Ik weet stiekum dat als ik hier blijf, ik het (denk ik) niet lang red...
Zo erg is dat spul...in het begin, vooral als je nog jong bent - 18..25 jaar oud - denk
je van '' ach, verslaafd ? Not me ! ''....yeah, dream on. Maar op dat moment kun je
het nog niet beseffen, dat komt pas als je na een paar weken wil stoppen.
Wanneer een beginnende gebruiker het daadwerkelijk daarbij laat, heeft ie heel veel
kans om het te overwinnen...mits hij er nooit meer aan begint.
Anders ben je alweer jaren verder en je hangt er zwaar aan...al je hoop vervliegt met
de jaren.
Er zijn nu Gratis Heroine verstrekkingen op verschillende plaatsen in het land, maar
die zijn nog beperkt toegankelijk en nog in experimentele fase. Gebruikers die ik
ken zijn er wel tevreden mee, alleen het is geen normale heroine wat ze je geven.
Het is een soort morfine derivaat ofzoiets, het gedraagt zich ook heel anders op de
aluminiumfolie - bij verhitting wil het zich over het hele folie verspreiden - niet echt
relaxd roken dus. Als sommigen er baat bij hebben is het toch positief, toch ?

Maar de meesten redden het niet lang in een omgeving met dope om zich heen en
waar is er geen bruin meer aan te komen in Nederland tegenwoordig ?
Ik praat voor mezelf ; Ik durf het hier gewoon niet meer aan, want elke terugval
maakt je onzekerder en sloopt je zelfvertrouwen en trots nog meer af...tot je op
een gegeven moment er niet meer in gelooft en opgeeft.

Mensen die overwegen of nieuwsgierig zijn naar Heroine om het een keer te proberen,
PLEASE FORGET IT !!!
SMOKE SOMETHING ELSE... alhoewel Coke basen en Methamphetamine ook zwaar
fucked up verslavend zijn.

Het beste met jullie alle,
Groetjes

Jij kan het dus gewoon niet weten

Omdat jezelf niet verslaafd bent kun je er dus gewoon niet over meepraten, wel een
mening als buitenstaander...maar wat weten buitenstaanders nou van insiders ??
De text is onprofessioneel ??
Jij weet niet waar je het over hebt... '' velen gaan weer gebruiken omdat ze niet goed
geholpen worden ? ''... Nou, ik ben vaak opgenomen gewest en na-trajecten enz
gevolgd... gevolg : Bij mij in iedergeval nada !
Zelfs gebruikers ( draaideur criminelen ) die opgepakt worden en voor 2 jaar in een
Inrichting voor Stelselmatige Daders verdwijnen en weer loskomen, vallen de meesten
niet lang daarna weer terug in gebruik... ik ken er genoeg.
Hou het er maar bij dat je zegt dat je er zelf nooit aan begint...heel wijs.

Groetjes

Oh ja ?

Begin er zelf maar eens mee dan...daarna over een jaar of 4-5 nog eens commentaar geven. Hoe kun je drugsverslaving nu met schizofrenie of welk ander ziekte danook
vergelijken ? Ga maar eens met die verslaafden zelf praten en vraag wat ZIJ ervan
vinden, of ze nog geloof hebben op redding...90% zal je keihard zeggen : NEE !!
Dus niet zomar over dingen praten waar jezelf totaal geen benul van hebt... of ben jezelf
ook een gebruiker dan ? Nou, dan ben je wel erg zeker van jezelf hoor...knap, petje af.
Ik ben zo al bekant 20 jaar mee aan het sukkelen en ben toevallig pas kortgeleden op
eigen kracht alleen thuis afgekickt...ik heb het wel gemerkt, ik redde het bijna niet.
Op de eerste plaats moet een verslaafde het zelf voor 110% zeker weten en WILLEN
stoppen, anders kun je het ZEKER vergeten, no matter how much help you get.
De karakter van de persoon zelf is ook bepalend denk ik, tenslotte niet ieder ziel
is het zelfde geschapen...dus meerdere faktoren spelen mee. Not Easy, dat iz zeker.

Hoi Hoi

Ik ga helemaal akkoord. Ik

Ik ga helemaal akkoord.
Ik vind het peroonlijk vrij schandalig dat er op een gegeven moment bijna propaganda voor heroïne wordt gemaakt... (dat mensen er perfect mee kunnen leven enzovoort)
Als je mensen ergens over wil informeren en vooral waarschuwen, dan moet je zo'n dingen niet in die tekst zetten...

Proberen

hallo,

Ik heb al meerdere soorten drugs uitgeprobeert.
Nu wil ik een keer heroine uitproberen, gewoon een keer om te weten hoe het voelt. Heeft iemand daarbij ook tips voor mij behalve dat ik het niet moet doen?
En ik had nog de vraag of heroine ook echt hallucinerend werkt?

Jooo, als je er bu al zo

Jooo, als je er bu al zo weinig van af weet zou ik er nog even mee wachten en nog een beetje research doen op internet, of zoek ff iemand op die het zelf gebruikt. Zo weet je altijd wat je kan verwachten ;)

afkicken thuis met behulp van ouder

Hallo, ik heb zelf nooit drugs gebruikt maar heb wel kinderen die drugs gebruiken. Door een traumatische verleden,opname,pesten en psychiatrische stoornis zijn ze altijd al drugs gevoelig geweest. Begon met wiet en daarna''alles' proberen, weer terug naar wiet en altijd met meer of mindere mate harddrugs. Nu gebruiken ze heroine ( 1 kan tegen wiet en de andere word er gek van) en bezig met afkicken maar ik zie van dichtbij hoe verslaafd dit is en zwaar om er af te blijven en hier tegen te blijven vechten. Ik zie door geen vriendenkring en geen werk ze doelloos blijven rondhangen en wel afleiding zoeken maar snel terug vallen. Nu ben ik op verzoek hem aan het helpen afkicken met een schema, hij wil geen dokter hulp of opname en geeft aan dat dit echt kan helpen ook al klinkt dit raar voor anderen( ook voor mij). Elke dag iets minder gebruiken en elke dag meer tijd ertussen om langzaam af te kicken, ik moet het dan bij me houden zodat het niet tegelijk word opgemaakt (roken). Het gaat om 10 euro per dag wat nu 10 euro per 2 dagen is, hoe zien de gebruikers dit? dom of toch niet zo heel gek idee? voelt niet goed maar ik zie ook dat het hem kan helpen en hij komt moeilijk onder de mensen (psychose gevoelig) dus dit is ook veilig maar ook dubbel he?

verslaving een ziekte?? nou

verslaving een ziekte?? nou dan zijn er erg veel mensen ziek op de wereld, ik zou verslaving meer als iets heel menselijks noemen, en dat de psychiatrie het in het dsm 4 als ziekte beschouwt zie ik meer dat de psychiatrie daar handig op inspringt om weer wat pharmaceutische rommel aan te kunnen slijten, mijn coke verslaving was toch echt geen ziekte maar door mijn eigen stommiteit een aan gesnoven (ziekte) geworden, dat veroorzaak je toch echt zelf door dat je op die manier de structuur en werking je hersenen verandert. mvg peter

Come on people

Ik ken iemand die ex-heroïne addict is, en ondertussen Methadon.
En iedereen die denkt; Pfff heroïne, no problem, no big deal is een idioot.
er is geen discussie over mogelijk, heroïne is een van de meest vreselijke verslavingen die er bestaat. En wat is die bullshit dat het allemaal psychisch is?! Dude, je wilt neit weten hoe ziek je wordt als je stopt met heroïne, ik heb het gezien. Het lijkt op hele erge griep met jeuk, maar het is 10000000x erger omdat je weet dat als je een shot neemt alles weer ok is.

damn people. hou op met doen alsof je alles weet, en hou op met doen alsof heroïne niks is. ik heb het gezien en die shit is FOCKED UP.

dus Smoke them herbs!

Respect

Ik moet zeggen dat k vreselijk veel respect heb voor het feit dat je je zoon nogsteeds steunt,
ik denk alleen wel, dat hij beter cold turkey kan afkicken dan langzamerhand.

Ikzelf heb ervaringen met wiet verslaving(ja dat kan dus ook nog), en alhoewel het nauwelijks te vergelijken is, begrijp ik de drang naar verdovende middelen wel. Overgens ben ik totaal niet van mijn verslaving af. verre van, en ik wou dat mijn ouders me thuis vastbonden voor een week en dat ik er vanafkwam. want nee, het is niet lichamelijk verslavend, maar geestelijk is het vreselijk.

En ik kan u 1 ding vertellen; afbouwen werkt NIET.
Coldturkey is stukken beter, het zal psychisch en lichamelijk vreselijk zwaar zijn. maar het is beter. En u moet al helemaal niet beginnen aan methadon. Dit middel is nog veel verslavender en lastiger om vanaf te komen.

nogmaals, ik heb heel veel respect voor u, eerlijk waar, maar help uw kind en zorg dat hij STOPT!!!! zo snel mogelijk!!!!

heel veel sterkte!!

afkicken

uit bovenstaande commentaren blijkt duidelijk, als je zelf niet verslaafd bent geweest of, zoals ik dit in je directe omgeving heb meegemaakt moet je eigenlijk geen commentaar geven want je weet niet waar je over praat. Wél kun je natuurlijk een mening geven, dat staat iedereen vrij maar ga niet zeggen dat bepaalde dingen niet helpen als je dat niet weet. Alles op een rij gezet, belang verslaafde en belang maatschappij en criminaliteit zeg ik, vrijgeven die handel zodat je net als een joint, dat van je zakgeld kunt betalen. Ik ken meerdere mensen die heroïne gebruiken en normaal functioneren, het is mogelijk.

Bang dat de werkelijkheid wordt benoemd?

Jij belazert de boel. Wat gebruik jij allemaal tussen die heroïne door om je volgende portie te kunnen halen? Waarom denk jij dat de mensen in hun reacties zich hier zo over heroïne uitlaten? Het is natuurlijk wel zo dat als je je emotioneel niet kunt vinden in de heroïne, dat het dan gewoon erg lang duurt voor je de volle effecten ervan ondervindt. En hoezo ben jij niet verslaafd als jij er niet van af kunt blijven? Wat beweegt jou dan om er steeds mee door te gaan? Recreatief? M'n neus! Jij weet helemaal niet waar jij het over hebt. Ik nodig jou uit op jouzelfde harteloze manier om gewoon eens een shot te nemen. Een heroïneshot. En dan even flink laten inwerken. En dan maar afwachten, hé, kleine onderzoeker!
En als je je na afloop dan na een paar dagen wat grieperig gaat voelen, neem je er weer eentje. Want jij kan er tegen, hé, academisch snobje! Als je geen gevoel hebt, zoals in jou geval, dan kun je dat ook niet kwijtraken, hé. Dus wat let je, hé, flinke vent! Doen jongen! Dit kún jij! Dan weet je pas écht wat heroïne met je doet. Empathische stumper...

mijn verslaving

wou ook wat vertellen over mijn verslaving die al ruim 22 jaar aan de gang is en er maar niet van af kan komen 7 opnames gehad door heel het land jaren vast gezeten door het gebruik ouders en vriendin en kinderen veel verdriet gegeven pffff en nog doorgaan ik rook het chinees het en af en toe denk ik ik acsepteer het maar het is een deel van mijn leven en ga het gevecht niet meer aan.

Klopt vele mensen weten niet

Klopt vele mensen weten niet dat herione als je er goed mee omgaat niet dodelijk hoeft tezijn.IKzelf heb div jaren gebruikt in de weekends ,en als je het zelf NOOIT gebruikt hebt kun je er ook niet over mee praten .IK moet zeggen dat de naam angeldust niks overdreven is je komt in een toestand die met niks te evenaren is .Maar dat moet je zelf ervaren

Ik weet uit ervaring dat

Ik weet uit ervaring dat minderen niet helpt wel knap dat je daar je kind in ondersteund heb het zelf in vroegere jaren ook gedaan .M,n moeder gaf me om de zoveel tijd een portie afschuwelijk vond ik dat en vooral voor m,n moeder .Maar uit ervaring kan ik je vertellen dat het niet helpt .Gewoon kappe met die zooi hoe moeilijk dit ook is ben zelf ook cold turkey afgekickt krijg nog rillingen als ik er aan denk pff .Suc6

jij met je artikel zakelijk en objectie maar weet niets van dit

Ik heb 28 jaar Methadon gebruikt, daarvoor maar kleine hoeveelheden heroine. Degene die dit geschreven heeft moesten ze 3 weken elke dag 125 mgram methadon in zijn strot duwen. Zover zat ik. Maar over degene en daar na laten afkicken, dan wil ik weleens zien wat hij dan gaan schrijven.

Ik heb in 3 weken afgebouwd tot nul, dat is zeer snel, zeggen de meneren die er verstand van hebben. Heb wel wat onder steunende medicatie gehad, maar denk je dat dat helpt NOT.Ik ben voor de 5 keer clean, dit is mijn laatste kans eist mijn lief, die zelf NOOIT gebruikt heeft ja een wietje meer niet.

3weken, veel te snel, maar de instanties die rijk van je worden geven je niet meer tijd, of je moet een opname doen de eroka methode afkicken in 3 dagen, vertel mij niets, Het is een enkele reis naar de hel, en als je geluk hebt mag je de 4 de dag eventjes eruit, je hebt het nog wel ijskoud en warm net of er beestjes kruipen in heel je lichaam etc.

Ik heb werk blanco strafblad enz enz. Nu zal ik vol moeten houden, anders ben ik alles kwijt. En ben als stront behandeld toen ik zaterdag op 0 kwam kwam de man met de hamer en niet te zuinig. Het riep om HULP maar de GGZ gaf terwijl ze crissis dienst niet thuis.

Ach mijn verhaal is te lang, maar ik zeg verslaafd zijn is niet zomaar iets, je blijft verslaafd en zult altijd op moeten blijven letten. verleiding/-..... gelukkig komen ze niet bij mij aan de deur ik woon achteraf. Dit is mijn laatste kans, iemand met werk 2 autos, ict-er, geen centje schuld, enz enz. Het komt in alle lagen van de bevolking voor RESPECT, en een ieder moet goed behandeld worden.

Ik ben zelf veslaafd geweest

Ik ben zelf veslaafd geweest en ben er nu al bijna 13 jaar vanaf. Ik ben afgekickt onder narcose en slik nog dagelijks naltrexon. Ik kan het iedereen aan rade en hoewel ik zelf 12.000 gulden heb betaald voor de behandeling, word het nu gewoon vergoed door het CZ. Iedereen die verslaafd is wens ik heel veel sterkte en geloof mij dat iedereen het kan. Verslaafd ben je voor het leven en het gevecht duurt altijd voort. Ook ik verlang vaak nog eens erna,maar door de Naltrexon is dit niet meer mogelijk

zomaar een moeder...

6 jaar geleden kwam mijn zoon toen 16 jr samen met zijn vriendinnetje (Blond en 14 jr...) bij mij binnen gelopen vrij onschuldig zou je zeggen...
Neergestreken op mijn bank deelde het secreet mede dat zij samen met mijn zoon Heroine ging roken als verjaarscadeau
Ik kon niet geloven wat ik hoorde...
De sprakeloosheid op mijn gezicht, wit uitgeslagen, mijn ogen vol ongeloof die hopeloos de ogen van mijn zoon op zochten, ik herinner het mij nog als de dag van gisteren...
Hij heeft zijn arm om mij heen geslagen en een kus op mijn voorhoofd gegeven...
Nee hoor mam zei hij tuurlijk ga ik dat niet doen zij praat raar.

16 jr lang had ik geploeterd , gezwoegd mijzelf weg gecijverd , en in mijn eentje voor mijn zoon gezorgt om hem goed in deze maatschappij neer te zetten
Een lieve knappe jongen met een hartje van goud
Zo n jongen die je op zaterdagmorgen laat uit slapen en stilletjes verse crossantjes gaat halen als je dan s morgens beneden komt ligt er een heel lief briefje op tafel waarin hij zegt :
He mam lekker geslapen kwilde jou niet wakker maken want je lag zo lekker te slapen
als je uit het raam kijkt zie je mij voetballen xxx
Of s middags thuis kwam uit school met bloemetjes die hij op zijn weg naar huis langs de kant van de weg geplukt had hier mam kus die zijn voor jou omdat ik van jou hou...

Al vlug daarna (het bankincident met zijn vriendin) is mijn zoon bij zijn oma gaan wonen die het maar wat prachtig vond om mij ieder ouderlijk gezag te ontnemen en inmiddels al jaren in een ontkenningsvase leeft.
Ik mag niet van die lelijke dingen over haar kleinzoon zeggen hij steellt niet hij raakt gewoon drie keer per wk zijn jas, nieuwe schoenen, lt, mt enzv kwijt komt gewoon in vechtpartijtjes terecht want dat doen jongens nou eenmaal en is ook nog steeds niet aan de drugs volgens haar anders had ze het wel geroken...
Ze is wel al haar spaargeld kwijt voor haar oude dag door hem telkens uit de problemen te halen, heeft de afgelopen jaren tot 2 keer toe met dichtgeslagen ogen rond gelopen (ze was gevallen...) en een half jaar gerevalideerd door gekneusde ribben (alweer gevallen...) ze houdt dapper vol het komt niet door de drugs want dat doet haar kleinzoon niet.
Hij kwam in het begin nog regelmatig bij mij langs al vrij snel kon ik de emotieloosheid , en onredelijkheid in hem dicteren...
Ik denk dat hij dat heeft gezien aan mij en hij is weg gebleven...
Wij moeders zijn nou eenmaal het geweten van onze kinderen...
De dag dat ik mijn zoon Heroine ga geven gaat dus ook niet komen Heroine is geen ziekte maar een verkeerde beslissing die de rest van je leven zal bepalen.
Voor psychosegevoelige onder ons zijn volgens mij hele andere medicijnen uitgevonden heb nog nooit gehoord dat deze worden behandeld met Heroine.

Ik heb mijn zoon vorige wk voor het eerst in 3 jaar weer terug gezien..., in de rechtzaal wel te verstaan hij wordt volgende mnd 22
Hij loopt mank en heeft een hersenbeschadiging opgelopen van alle vecht en steek partijen waar hij de laatste jaren in heeft gezeten zijn tanden verloren, kan zijn linker arm niet meer bewegen en heeft de dood over zich
Het geen wat mij nog het meeste raakte is dat de rechter zij dat hij zwak begaaft is en geen emotioneel inlevingsvermogen had en daarom zo handelde..., zij moest eens weten...
Er is niets meer van mijn kind over ik heb mijn zoon verloren aan Angeldust hoe Sprookjesachtig...
We weten toch allemaal dat sprookjes niet bestaan dat zou al waarschuwing genoeg moeten zijn !
Alle slechte dingen die hier over Heroine zijn geschreven zijn WAAR !!!
Een ieder die anders beweerd heeft meer dan alleen boter op zijn haar hoofd !!!
Ik spreek niet uit ervaring als gebruiker maar heb wel machteloos langs de zeilijn gestaan om een gebruiker te aanschouwen...
Ik heb gebeden om een wonder...
Hij heeft 30 mnd gekregen van de rechter en wat mij betreft is dat het beste wat hem de afgelopen jaren is overkomen alles is beter dan dat vergif !

Diep Respect en Sympathie voor alle Heroineverslaafde die hier hun verhaal vertellen dankzij hun verhalen heb ik zonet geleerd dat dit pas het begin is het duurt pas 6 jr...

heroine

ik ben 41 en gebruik al vanaf mijn 19 bij tijden heroine en weet uit eigen ervaring dat het mogelijk is gebleken om gezond te kunnen blijven met het gebruik hiervan want altijd zorg ik voor schone naalden weet waar het veilig is te krijgen.de kick is overweldigend en het complete zenuwstelsel word verdoofd erdoor maar ik krijg het voor elkaar om af en toe te blijven gebruiken.

wanneer heroine met regelmaat

wanneer heroine met regelmaat gebruikt word kun je er een hoge leeftijd mee bereiken.zorg voor schone naalden en hygiene.neem voldoende vitamine en dan is het oke.ik wil wel graag weten waar het gemakkelijk is te krijgen tegenwoordig?

wat een gezeik, dacht dat ik

wat een gezeik, dacht dat ik hier info kon vinden, staan alleen maar ''stoere'' die '' stoere'' dat, net als bij cocaine :S

Hebbe jullie (uitjebol) zelf wel eens gebruikt?
Allemaal propagenda van de overheid, in amerika zeggen ze toch ook dat je na 1 jointje gelijk verslaaft bent en junk en je hele leven na de ooh wat een ellende. FALSE
zelfde met roken, de regering mag overdrijven als dat helpt voorkomen en stoppen van roken, of gebruiken etc.

is dit gewoon wat jullie gehoord en gezien hebben, daar op gebaseert?

los van deze crappy site (tip mensen: ga naar wikipedia, veel serieuser) toen ik puber was heb ik het 2 x gehad, met mdma was geweldig maar daarna niet meer gedaan om de kennis die ik had, wat ik hoor van mensen die het geregeld gebruikten is dat je doorzettings vermogen moet hebben, eerste keren is bager, dus ja ik denk dat als de meesten een shot zouden nemen dat ze het nooit meer doen en afvragen wat er fijn aan is.
p.s ik had het in een xtc pil, paar mg maar.

hallo

Ik heb een vriend die ongeveer 21 jaar verslaafd is. (hij is nu 33 jaar) Waarschijnlijk is hij ook eerst begonnen met andere verslavende middelen, maar ik weet ook dat hij al heel lang heroine verslaafde is. Hij heeft naalden gebruikt in verleden en hij gebruikt nu cocaine, heroine (base), joint met veel alcohol, methadon, antidepresie pillen (diazepam, oxezepam enz) enz enz. Hij heeft zichzelf wijs gemaakt dat hij niet verslaaft is omdat hij niet meer spuit. En helaas heeft hij de grootste deel van zijn leven in de gevangenissen doorgebracht. Ik was met hem weggelopen en daarbij ben ik zwanger geraakt van hem. Ik kwam hier achter toen ik uit elkaar ging en heb hem dit verteld toen hij weer was opgepakt om zijn openstaande gevangenisstraf uit te zitten. Ik hou heel erg veel van hem! hij had gezegt dat hij was gestopt met alle troep. Maar toen hij met mij was heeft hij aldoor gebruikt :(( Wij hebben nu alleen telefonisch contact en via facebook met hem. Ik heb onze zoontje laten zien aan hem maar ik stuur geen foto naar hem. Hij zag onze zoon pas toen hij 4 maanden was. Mijn zoontje is nu bijna 5 maanden. Hij blijft liegen tegen mij en zegt dat hij niets gebruikt. Ik wil hem zoooooo graag helpen om hem te bevrijden uit zijn onmenselijke wereld. Maar ik weet gewoon niet hoe ik hem kan helpen hierbij :(( Kan jij mij alsjeblieft een tip of een idee geven?? Ik kan er niet tegen om hem verslaaft te zien :(( En heb veel verdriet hierbij. Hij zegt dat hij heel graag een gezin wil beginnen met mij. Dus trouwen huisje boompje beestje (volgens mij is dit onmogelijk al zou ik het graag willen) Hij zegt dan ook dat ik zijn bank zal zijn en dat hij al het geld aan mij zal geven en wanneer hij geld nodig heeft dat hij dat aan mij komt vragen. Hij heeft heel veel ideeen. Maar ik blijf zeggen tegen hem dat hij eerst zijn eigen leven op orde zou moeten brengen voordat wij in zijn leven zullen komen. Hij zegt elke keer dat hij veel van mij houdt. Ik zou hem heel graag willen geloven maar ik geloof hem gewoon niet. Maar ik weet van mezelf dat ik wel heeel erg veel van hem hou!!!

Ps ik heb zelf ooit een paar keer wiet gebruikt, gelukkig nooit verslaafd geweest. Alleen sigaretten rook ik. Over heroine wist ik helemaal niets toen ik met hem weggelopen was. Ik heb een hele moeilijke tijd gehad toen ik weer thuis kwam. Mijn redding was mijn kleine zoontje toen hij op de wereld kwam. En nu nog...als ik verdrietig ben kijk ik naar hem...en de hele wereld staat stil!

mvg.

Je bent echt een van de

Je bent echt een van de weinig uitzonderingen meneer de academicus. Hoe kan je nou zeggen, probeer een chineesje. De meeste mensen kunnen het niet onder controle houden helaas. Ik vind het dan ook een dom advies van iemand die zegt dat hij zo geleerd is. Jij bent een uitzondering. Wees er trots op, maar ga niet anderen aansporen en doen alsof het of gemakkelijk is. Ik weet helaas wat het is om er aan verslaafd te zijn. En niet een paar weekjes, maar inmiddels al 20 jaar. Ik kan gelukkig een normaal leven leiden en niemand die het weet. Ik heb nooit gestolen, mensen beroofd of opgelicht. Daar ben ik trots op. Ben er ook te trots voor om dat te doen. Maar het is zo verdomde moeilijk voor mij om er van af te blijven, ik ben 2 keer gestopt en viel 2 x terug helaas. Ik ga het nu weer proberen.

Hallo bezoeker, ik ga het nu

Hallo bezoeker, ik ga het nu ook proberen, onder narcose en natrexon. Ik hoop zo dat het mij ook lukt.

in beginsel is heroine

in beginsel is heroine gebruiken een keus die je maakt om het te ervaren, het gevolg is verradelijk " omdat de geest uit de fles is ".
Als je verder gaat gebruiken wordt heroine jou de baas, het is je meester geworden.

Respect

Ik ben nu bijna twee jaar verslaaft en wil er echt af. Ik word echt emotioneel als ik stop. Ik had vroeger betere connecties met vrienden, maar die verwatere en heb ook minder goesting om iets te ondernemen. Ik had ook dromen van hogeschool en werken vakantie. Maar nu heb ik daar geen kracht voor, heb last aan mijn rug....
Hoe ben jij gestopt

peace

ontwennen

ik ben een gebruiker geweest van heroïne gedurende 30 jaar hebt zeer veel therapie gedaan
elke ontwenningsklinieken die in België zijn heb ik gedaan met 0% resultaat .
Ik ben nu 54 jaar en meer dan 2,5 jaar gebruik ik niets meer van drugs het enige wat ik nog wel in neem is methadon en maandelijks ben ik met dat product ook aan het verminderen ik stond op 150 mg methadon per dan en nu vandaag sta ik nog op 16 mg methadon per dag ik hoop nog voor december met dit product te stoppen .
Hoe ik het mij tot heden is gelukt om geen heroïne meer te gebruiken is ten eerste kappen met de mensen die ik kende ( verslaafden ) . Ten tweede ik ben verhuist naar een andere stad ver van waar ik eerst woonde ongeveer 200 km elke telefoon nummers van allen dealers heb ik vernietigd en als ik soms naar mijn vroegere woonplaats moet zijn waar mijn familie woon gebeurt het wel eens dat ik die mensen nog eens tegen het lijf loopt maar dan zeg ik hun telkens van geen tijd of ik moet dringend ergens bij een bevoegde persoon zijn of als ze me vragen waar ik woon zeg ik gewoon ver maar nooit mijn verblijfplaats . Ja vandaag de dag moet ik nog iedere dag vechten tegen de drang om te gebruiken en soms is die drang zo groot dat ik de motor pakt en een ritje maakt naar zee of naar de Ardennen. maar om clean te blijven moet een mens eerst bepaalde reden aan zich zelf geven alvorens te stoppen met het gebruiken , wat ik gedaan heb en iedere avond alvorens ik naar bed ga zeg ik tegen mezelf ( frank jonge vandaag is het een prachtige dag geweest morgen zal ik mijn dag nog veel mooier maken ja ik leef nog altijd van dag tot dag en ik ben er zeer trots op mezelf en nu ik gewoon nuchter leef ben ik een zeer eenzame man ik woon alleen vrienden of vriendin heb ik niet waarom gewoon uit angst dat ik iemand ontmoet en dat het me terug in die Leeuwe muil geraakt Ik heb niets te kort het is mijn strijd en zo zal ik voor de rest van mijn leve moeten leven vechten vechten en nog eens vechten

hoe ik gestop ben na 30jaar

leest mijn tekst die ik vandaag geplaatst heb

Reactie op Frank

Hallo Frank,
Het lijkt me heel moeilijk in jouw schuitje te moeten zitten. Ieder mens heeft behoefte aan stabiliteit, geborgenheid, zekerheid en regelmaat in zijn leven. Wanneer dit ontbreekt, vaak bij verwaarloosde kinderen of tieners, ontwrichte relaties door pesterijen, seksueel misbruik, autoritaire ouders, of ouders die nooit aanwezig zijn, dan krijgt men niet de nodige vaardigheden mee om goed om te gaan met tegenslagen. Want het geheim voor een gelukkig leven is balans te kunnen vinden in je welzijn. Dat betekent dat je mooie momenten hebt en je kunt genieten van kleine dingen, maar ook dat er heel veel dagen zijn waarop er niets spannends gebeurd.
Men komt vaak in aanraking met drugs door problemen en verdriet men heeft meegemaakt, maar ook de sleur van de dagelijkse beslommeringen. Het vergt heel wat om normaal mee te kunnen draaien in de maatschappij: Elke dag je bed uit moeten om te werken, wat al niet echt een pretje is, 's avond nog eens moeten koken, al dan niet voor een gezin, afwassen, facturen betalen, de administratie bijhouden, schoonmaken, geïnteresseerd zijn in familie, vrienden en collega's en die af en toe bezoeken, bellen of schrijven (of chatten). Daarnaast ook zelf proberen leuke dingen ondernemen, maar leuke dingen ondernemen kosten vaak ook geld, tijd en energie, en na dagen van hard werken heb je daar niet altijd zin in of is het gewoon niet mogelijk.
Zelfs mensen met een stabiel gezinsleven kunnen leegte voelen, het missen van spannende momenten, en denken: 'Ik heb niet bereikt wat ik had willen bereiken. En is dit het leven? Is dit alles?' En veel mensen hebben domweg nooit geleerd huishoudelijke taken uit te voeren, fatsoenlijke maaltijden te bereiden, en wat vooral ontbreekt: het vertrouwen hebben in jezelf en goed voor jezelf zorgen.
Een goed zelfbeeld kan niemand je geven. Jouw oordeel over jezelf is belangrijker dan wie dan ook. Als jij van jezelf vind dat je een waardeloos persoon bent, en iemand geeft je een compliment, dan ben je even in een euforie die eventjes duurt, maar dat ebt weer weg. Het heeft niets te maken met je zelfbeeld oppompen door te zeggen dat je veel gestudeerd hebt, of dat je een goede professionele carrière hebt. Een goed zelfbeeld kan je alleen krijgen als je vind dat je zelf een goed persoon bent. En dat je jezelf kan vergeven als je in het verleden fouten hebt gemaakt. Daardoor zul je ook assertiever in het leven staan en daardoor beter voor jezelf zorgen. Je proberen je leuk te kleden (en niet om indruk te maken met je kleding en uiterlijk op anderen, maar omdat je vind dat je het waard bent en omdat je er happy mee bent). Je zult beter op je eten gaan letten, je hygiëne en je huishouden.
Een goed zelfbeeld moet niet verwart worden met arrogantie. Het is een intieme relatie met jezelf dat je ZELF weet dat je jezelf niet beter voor te doen wie je bent en niet jezelf hoeft te bewijzen voor niemand. Niet omdat omdat je een goede baan hebt, of macht of status hebt. Nee gewoon omdat je weet dat je een goed persoon bent, en dat je niemand nodig hoeft te hebben die dat constant moet bevestigen. Mensen die lekker in hun vel zitten, en met een goed zelfbeeld, hebben vaak plezier en zijn omringd door lieve mensen die hen een goed gevoel geven, en zij weer op hun beurt aan hen. Het is heel wat om aardig en respectvol naar anderen toe te zijn, ook als men dit niet altijd naar jou toe. Maar als je een goed zelfbeeld hebt, dan kan niemand jou van de wijs brengen.
Onderken je zwakheden en je gebreken, en accepteer die, net als je verleden. En richt je op het heden, en accepteer dat je niet eenmaal 100% gelukkig kunt zijn.

Zowel (gaan) gebruiken alsmede herstellen is een keuze

Wat is BOVENSTAAND EEN SUPER BERICHT, bedankt voor deze bijdrage!
JJe hebt als verslaafde wat te winnen en niet andersom wat te verliezen, blijf in jezelf geloven. Er is geen waarheid, blijf in de oplossing want deze zijn er altijd!

Je hoeft je geboorterecht niet te verdienen!!!!

Voor sommige is verslaving enkel 1 aspect vanwege het gevolg van een tijdelijke situatie waaruit een heroine verslaving is voortgekomen. Deze groep eindigd vaak in dure priveklinieken waar ook een zeer lage positief resultaat is. Hele gezinnen, familie's glijden hierdoor verder af. Je verliest terwijl je juist wat te wwinnen hebt en niet andersom!

In Engeland verstrekken een paar artsen zuivere medische heroine aan functionerende verslaafden. Deze groep blijft daardoor hun huis en werk behouden. Eten & leven daarnaast ook gezond.

Door deze begeleiding wordt er met deze groep van actieve gebruikers een goed resultaat behaald. Ze glijden niet af, worden niet extra ziek, krijgen geen bijkomende ziektes, komen niet extra in klinieken, inrichtingen, gevangenissen, ziekenhuizen en gaan niet eerder dood. Blijven hierdoor functioneren en kosten de maatschappij niks meer dan een andere patient met een medicijn.

Tevens zijn de resultaten van clean worden goed vanwege het niet verstrekken van methadon waardoor er veel deelnemers van deze groep zouden afvallen met hun behandeling waarbij ze bij dealers terecht komen. Ook is het afkicken een makkelijker en gewilder proces dan bij gebruik van methadon.

Met andere woorden, indien het vroegtijdig bekend is zou in sommige situaties door artsen zuiver medische heroine kunnen worden verstrekt. Deze wordt ook onder streng toezicht in Turkije verbouwd, geproduceerd en over de gehele wereld verstrekt voor medische doeleinden.

Vanwege flinke besparingen kunnen problematische verslaafden beter geholpen worden. Met deze groep is er vaak meer aan de hand bijvoorbeeld een dubbele diagnoses ed.

Naar ik verwacht een positieve bijdrage aan een probleem wat toch mede vanwege de illegale handel ontstaat. Iedereen een clean, gezond en liefdevol leven toegewenst!

Afkicken

Hallo, ik ben drie jaar geleden een programma gedaan in amersfoort. Eerst narcose daarna naltrexson. Best heftig. Beslist geen gemakkelijk traject, maar tot nu toe lukt het. Nog steeds een beetje nazorg van miroya. Gaat lukken maar valt niet mee.