Pillen van de dokter

29- Pillen van de dokter

Voor mensen met ernstige psychische problemen fabriceert de farmaceutische industrie talloze kalmeringsmiddelen en antidepressiva, die ook vaak gebruikt worden door mensen die ontevreden of ongelukkig zijn en hun problemen niet kunnen oplossen, maar ze liever uit de weg gaan. Dat zijn er velen, want zulke middelen kunnen heel gemakkelijk via een arts verkregen worden. Ze zijn legaal, al kunnen ze tot net zulke sterke verslavingsverschijnselen leiden als bijvoorbeeld heroïne. Honderden miljoenen mensen op aarde zijn verslaafd aan slaapmiddelen, pijstillers, tranquilizers en antidepressiva. "Pillenjunks" gebruiken deze medicijnen om andere redenen dan waarvoor zij worden voorgeschreven.

Barbituraten zijn slaapmiddelen, maar worden als drug genomen terwijl de gebruiker juist wakker wil blijven. Er ontstaat dan zoiets als dronkenschap. Je praat met dubbele tong en loopt tegen alles op. De volgende dag herinner je weinig van wat er gebeurd is en je zit vol schrammen en bulten. In Engeland worden zulke pillen dan ook "wall bangers" genoemd. William Burroughs, die bepaald niet vies is van sterke middelen, schrijft over de "goof ball bums"; ‘De verslaafde aan barbituraten vormt een schokkend schouwspel. Hij kan zich niet coördineren, slingert, valt vaak van de barkruk af of valt midden in een zin in slaap en kwijlt voedsel langs zijn kin. Hij is verward en ruzieachtig. In het wereldje van verslaafden wordt neergekeken op de slaappilgebruikers; goof ball bums hebben geen klasse... Volgens mij leiden barbituraten tot de ergste verslaving: het ziet er walgelijk uit, er blijft niets van je over en de verslaving is heel moeilijk te behandelen.’

Het slaapmiddel rohypnol is berucht, omdat sommige gebruikers erg extreem wreed en gewetenloos van worden, terwijl ze daar later niets meer van weten. Slaapmiddelen worden ook veel gebruikt om zelfmoord mee te plegen, vooral in combinatie met alcohol, die de werking enorm versterkt. Iets minder gevaarlijk zijn de zogenaamde tranquilizers, kalmerende middelen die worden voorgeschreven bij angst of spanning. Alleen al in de Verenigde Staten slikken veertig miljoen mensen per jaar vier miljard valiumpillen. Ook in ons land is Valium al jarenlang het meest voorgeschreven kalmeringsmiddel, maar er bestaan nog tientallen andere middelen. Vele zijn verslavend en hebben onaangename bijwerkingen.

Wij hebben er nauwelijks ervaring mee. Het enige middel dat we in het verleden eens hebben leren kennen is librium. Dit veroorzaakt een bijzonder prettige roes, waar je al gauw naar terugverlangt. Daarom wordt librium tegenwoordig nog maar weinig voorgeschreven. In de farmaceutische industrie wordt voortdurend gezocht naar nieuwe geneesmiddelen die mensen ‘normaal’ laten functioneren. De laatste tijd wordt er veel onderzoek verricht naar zogenoemde MAO-remmers. Deze stoffen komen ook in entheogene middelen voor en beïnvloeden de serotonine-opname in de hersencellen, waardoor we ons beter gaan voelen.

Er is, eerst in de Verenigde Staten, nu ook in Europa en in ons land, een nieuw antidepressivum geïntroduceerd met de poëtische naam Prozac. Oorspronkelijk is dit middel ontwikkeld voor de behandeling van de ernstige eetstoornis bulimia nervosa, terwijl het ook bij de behandeling van kleptomanie effectief bleek te zijn. Maal al spoedig werd het middel razend populair onder mensen met klachten van depressieve aard. Dagelijks slikken nu circa achttien miljoen mensen op aarde een Prozac-capsule a raison van vijf gulden per stuk. Dat tikt aardig aan.

Natuurlijk dienen geesteszieken en patiënten met psychische beschadigingen met goede medicijnen behandeld te worden. Zwaar depressieven vinden bij Prozac veel baat, maar het middel schijnt ook menigeen boven de veertig weer de oude veerkracht terug te geven. Volgens de columniste Emma Brunt lacht het leven vele Amsterdamse intellectuelen en deelnemers aan de grachtengordelcultuur weer toe dankzij dit wonder-anti-depressivum.

Prozac heeft weliswaar bijwerkingen als slapeloosheid of verlies van libido (zin in seks), maar dat hebben velen er blijkbaar voor over om zich "kalm, vol zelfvertrouwen, vrolijk en meer dan goed te voelen."

Het leven kan lang en zwaar zijn, maar de onlustgevoelens en neerslachtigheid die daaruit voortvloeien, zijn van een andere categorie dan zware depressies, trauma’s of ongeluk dat veroorzaakt is door zwaar leed of ziekte. Er zijn mensen met een duidelijke aanleg voor depressies, maar verder voelt iedereen zich weleens beroerd. Dat is een gevolg van het vaak jachtige en oppervlakkige leven dat we leiden, van de werkdruk, van onze relaties, een onbevredigd seksleven, van onze voedselconsumptie, vrijetijds-besteding en algehele gezondheidstoestand.

Sommige van de klachten die met Prozac bestreden worden, kunnen we ook door blowen of het gebruik van entheogene middelen verminderen of verdwijnen. Uit eigen ervaring weten we dat cannabis een uitstekend middel is om de gewone, alledaagse neerslachtigheid te verdrijven. De psychonaut schept afwisseling en rust in zijn bestaan door ervaringen met entheogene middelen. Op trips maak je zulke sterke dingen mee dat je de tussenliggende tijd nodig hebt om het te verwerken.

We hebben dan ook het meeste baat bij entheogene middelen als we ze, zoals we al vaker benadrukt hebben, in beperkte mate gebruiken. Als we dat gedurende langere tijd volhouden zullen de resultaten niet uitblijven. Op den duur vinden er doorbraken en veranderingen op het psychologische vlak plaats. Je gaat afstandelijker naar jezelf kijken en met bepaalde aspecten van jezelf en je eigen gedrag neem je geen genoegen meer. Er zijn bijvoorbeeld heel wat zware drinkers van de drank af gekomen door de inzichten die zij onder LSD hadden (Het is dan ook gebruikt in de behandelng van chronisch alcohol-verslaafden. Siem).

Omdat je allerlei dingen anders gaat zien en over veel dingen anders gaat denken, ga je ook anders leven. Je ontwikkelt een ander consumptiepatroon; je hebt geen zin meer om je tijd te verdoen aan vervelende en oninteressante dingen en mensen. Omdat je geest geactiveerd is geraakt, ga je je interesseren voor nieuwe zaken. Je omgeving zal daar niet altijd blij mee zijn, omdat ze je liever hadden zoals je was.

Daarmee zullen ook Prozac-gebruikers geconfronteerd worden. Omdat ze zich "meer dan goed voelen", zullen veel reacties die ze oproepen negatief, sceptisch en zuur zijn. Door woordvoerders van de farmaceutische industrie wordt over Prozac gezegd dat het een geneesmiddel is dat niet geschikt is voor mensen die geen echte serieuze klachten hebben. Aangenomen dat dat waar is, is het goed om te weten dat Prozac nog maar het begin is van een volkomen nieuwe ontwikkeling in de psychofarmaca. Het is heel goed denkbaar dat er in de nabije toekomst wel degelijk middelen komen die "goed" zijn voor "iedereen". Waar je een betere werknemer of werkgever van wordt, een betere man of vrouw, een betere vader of moeder, een betere minnaar of sporter, hobbyist of kunstenaar, kortom een beter mens.

Beter wil dan zeggen: completer. Iemand die zich goed voelt, is beter in staat om al zijn eigen talenten en capaciteiten te benutten dan iemand die neerslachtig is. Als er dus een middel komt waardoor ieder mens zich goed kan voelen zou de wereld er beter op moeten worden.

Social Media